Siirry sisältöön

Kosteikkotyötä tehdään laajalla rintamalla

Pohjoismaisena kosteikkopäivänä 2.9. juhlitaan ja esitellään kosteikkoja. Kansainvälisen kosteikkopäivän teema tänä vuonna ovat kosteikot ja vesi. Teemalla halutaan korostaa kosteikkojen merkitystä maapallon vesikierrossa ja vesien puhdistuksessa. Kosteikkojen kyky puhdistaa vesistöjä niin kiintoaineista kuin ravinteistakin on merkittävä ja tärkeä työkalu vesistöjen tilan parantamisessa ja kuormituksen vähentämisessä, olkoon ne sitten ihmisten tekemiä tai luontaisia kosteikkoja.

Kosteikkotyötä tehdään laajalla rintamalla Suomessa. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tekemän kyselytutkimuksen (2012) mukaan kymmenen viimeisen vuoden aikana yksityismaille on rakennettu yli 200 kosteikkoa. Näistä Suomen metsäkeskus on suunnitellut tai toteuttanut noin 140, Suomen riistakeskus noin 60 ja valtion maille Metsähallitus on toteuttanut 16 kosteikkohanketta. Perustetut kosteikot palvelevat metsätalouden vesiensuojelua, luonnon monimuotoisuutta, riista- ja vesilinnustoa, virkistyskäyttöä tai maatalouden vesiensuojelua.

Kosteikkopäivänä 2.9. on mahdollisuus tutustua Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen mallikosteikkoihin ympäri Suomea. Mallikohteita esitellään maanantaina 2.9. seuraavilla kosteikoilla:

  • Rovaniemi, Prunteli, Juha Siekkinen klo 14 – 18
  • Kajaani, Vuolijoki, Lampsisuo, Marko Paasimaa, klo 12 – 16
  • Liminka, Pikku Nuoluanjärvi, Harri Hepo-Oja, klo 13 – 16
  • Mustasaari, Boträsket, Stefan Pellas, klo 14 – 18
  • Seinäjoki, Kurjenneva, Juha Heikkilä, klo 10 – 14
  • Joensuu, Kannus, Reijo Kotilainen, klo 11 – 13
  • Kiuruvesi, Lahnanen, Sami Tossavainen, klo 11 – 15
  • Pieksämäki, Peräsuo, Veli-Matti Pekkarinen, klo 14 – 18
  • Suomenniemi, Honni, Jouni Tolvanen, klo 14 – 18
  • Sauvo, Härmälä, Jörgen Hermansson, klo 12 – 17

Tarkemmat tiedot kohteista: www.kosteikko.fi

Kosteikkopäivää vietetään myös Suomen kosteikkokeskuksessa Liminganlahden luontokeskuksessa 5.9. Limingan yhtenäiskoulun 7.-luokkalaisten kanssa. Ohjelmassa on tutustumista kosteikkoalueen lintuihin Liminganlahden ”lintujen kahdeksan vuodenaikaa” näyttelyn ja lintutorniopastuksien avulla. Lisäksi päivän aikana tulistellaan nuotiolla ja nautitaan päivästä.

Lisätietoja:
Sari Airas, Metsähallitus, Ramsar viestintä, sari.airas@metsa.fi, p. 040 501 6127
Juha Siekkinen, Suomen riistakeskus, juha.siekkinen@riista.fi, p. 029 431 2404
Olli-Petteri Help, Metsähallitus, Liminganlahden luontokeskus, olli-petteri.help@metsa.fi, p. 040 832 1781

Taustaa

Maailmanlaajuista kosteikkopäivää (World Wetland Day) vietetään vuosittain aina 2.2. Ramsar-sopimuksen allekirjoittamisen vuosipäivänä. Pohjoismaissa on maailman kosteikkopäivän lisäksi päätetty juhlistaa kosteikkoja myös 2.9., jolloin olosuhteet esim kosteikkoretkeilyyn ovat suotuisammat. Kosteikkopäivän tapahtumia maailmanlaajuisesti koordinoi Ramsar kosteikkojensuojelusopimuksen sihteeristö (www.ramsar.org), Suomessa Metsähallitus (www.metsa.fi).

Liminganlahden kosteikkokeskus on ensimmäisen toimintavuoden aikana vetänyt vierailijoita ennätysmäärät. Vuoden 2012 käyntimääräksi mitattiin n. 48 000 käyntiä ja tänä vuonna käyntimäärät ovat jo n. 40 000. Kosteikkokeskuksen puitteissa on järjestetty asiantuntijaseminaareja ja teemapäiviä. Kosteikkokeskus kiinnostaa myös kansainvälisiä vierailijoita, mm. Kiinasta ja Etelä-Koreasta saapuneet ryhmät olivat kiinnostuneita suomalaisesta kosteikkorakentamisesta ja virkistyskäyttöpalveluista. Kosteikkokeskuksen toiminnasta vastaa Metsähallituksen luontopalvelut. www.luontoon.fi/ liminganlahti

Kotiseutukosteikko Life+ -hanke opastaa kosteikkojen perustamiseen, kunnostamiseen ja hoitoon maa- ja metsätalousalueiden arkiluonnossa. Esimerkkeinä toimii valtakunnallinen mallikosteikkojen verkosto, joka on saatu aikaan maanomistajalähtöisellä ja osallistavalla toimintamallilla. Mallikosteikkokohteet on valittu Suomen riistakeskukselle esitettyjen kosteikkokohteiden joukosta. Hankkeessa tuetaan paikallisten ihmisten aloitteesta käynnistyviä kosteikkoprojekteja. Rahoitus ja hankkeen kesto: Kotiseutukosteikko Life+/ Life + Return of Rural Wetlands -hankkeen ajankohta on 1.9.2010 – 31.12.2015. Budjetti n. 2 milj. €. Rahoittajat: EU Life+, Maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen riistakeskus. www.kosteikko.fi

Keski-Suomen ELY-keskuksen TASO – Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelutason kehittäminen hankkeessa kehitetään turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelua. Hankkeen aikana 2011 – 2013 tuotetaan tietoa vesistökuormituksesta sekä vesiensuojeluun ja mitoittamiseen liittyviä suosituksia, kehitetään turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun omavalvontaa sekä lisätään tietoa toimialojen vesiensuojelusta. TASO-hankkeeseen liittyvässä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tuottamassa kosteikkoselvityksessä selvitettiin missä ja minkälaisia kosteikkoja metsätalouden luonnonhoitohankkeina on syntynyt vuosien saatossa. Tulosten perusteella laaditaan kosteikkosuositukset. http://www.ymparisto.fi/

Lue lisää: Kosteikot pysäyttävät hyvin kiintoaineen valumisen metsätalousmaalta vesistöihin