Siirry sisältöön

KHO: Riistakeskuksen koirasusipoikkeuslupa ei ollut lainvastainen

Korkein hallinto-oikeus on 17.5.2024 ennakkopäätöksessään (KHO:2024:76) todennut, että riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa kahdeksan suden tappamiseen helmikuussa 2023 ei ollut lainvastainen.

Suomen riistakeskus myönsi helmikuussa metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla poikkeusluvan 11.2.–3.3.2023 tappaa tietyllä alueella kahdeksan sutta. Päätöksen perusteena oli hakemusalueella sijaitsevan lauman sisältävän DNA-näyteanalyysien perusteella kahdesta kuuteen koirasutta. Susikannan geenipuhtauden suojaamisen takia oli tarkoituksenmukaista asettaa poikkeuslupa koskemaan koko laumaa. Muuta tyydyttävää ratkaisua ongelman ratkaisemiseksi, kuin koko lauman poistaminen poikkeusluvan nojalla, ei ollut.

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola-Karelia ry haki päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä ja Itä-Suomen hallinto-oikeus asetti päätöksen täytäntöönpanokieltoon. Kesäkuussa 2023 hallinto-oikeus totesi päätöksen lainvastaiseksi. Suomen riistakeskus haki valitusluvan päätöksestä ja Korkein hallinto-oikeus on tänään ennakkopäätöksessään todennut, että Suomen riistakeskuksen päätös poikkeusluvan myöntämisestä ei ole ollut lainvastainen ja hallinto-oikeuden päätös on kumottava.

Lisätietoja: KHO ennakkopäätös