Siirry sisältöön

KHO: luontojärjestöllä ei ollut valitusoikeutta susilupapäätökseen

Korkein hallinto-oikeus on 28.5.2015 tekemällä päätöksellään hylännyt luontojärjestön valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti 26.1.2015 jättää tutkimatta yhdistyksen valituksen Suomen riistakeskuksen susilupapäätöksestä ja hakemuksen poikkeusluvan täytäntöönpanon kieltämisestä.

Luontojärjestö valitti Sotkamossa, Ristijärvellä ja Paltamossa Kainuun maakunnassa sijaitsevalle alueelle myönnetystä yhden suden vahinkoperusteisesta poikkeusluvasta. Suomen riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa oli myönnetty ajalle 6.11.–26.11.2014. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden mukaan yhdistyksellä ei ollut asiassa valitusoikeutta.

Luontojärjestö valitti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen pyytäen valituslupaa ja vaatien hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja katsoi hallinto-oikeuden tapaan, että yhdistyksellä ei ollut asiassa valitusoikeutta.

Valituksen tehneen yhdistyksen kotipaikka Mänttä-Vilppula sijaitsee linnuntietä lähes 300 kilometrin päässä alueesta, jossa sutta saatiin Suomen riistakeskuksen antamalla päätöksellä metsästää. Oikeuden perustelujen mukaan yhdistys ei siis ollut sellainen metsästyslain 90. pykälässä tarkoitettu paikallinen tai alueellinen yhteisö, jolla olisi ollut oikeus valittaa Suomen riistakeskuksen asiassa antamasta päätöksestä.

Asiassa ei myöskään ilmennyt, että yhdistyksellä olisi ollut paikallista toimintaa Sotkamossa, Ristijärvellä tai Paltamossa.

Ratkaisusta tarkemmin korkeimman hallinto-oikeuden sivuilla