Siirry sisältöön

Keski-Suomessa kaadettiin lähes 3 800 hirveä

Keski-Suomessa kaadettiin tammikuun puolivälissä päättyneessä jahdissa 3776 hirveä, mikä on 476 hirveä edellistä vuotta vähemmän. Saalis pienentyi miltei kaikissa Keski-Suomen riistanhoitoyhdistyksissä. Eniten hirviä kaadettiin Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen (Joutsa ja Luhanka) alueella (358) ja Jämsän seudulla (322). Myös Karstulan-Kyyjärven riistanhoitoyhdistyksen alueella ammuttiin lähes 300 hirveä. (295). Kaadetuista hirvistä 49 % oli vasoja (1868 kpl) ja ammutuista aikuisista hirvistä 54 % uroksia (1027 kpl).

Keski-Suomen hirvikantaa on viime vuosina pienennetty voimakkaalla metsästyksellä. Hirvisaalis pieneni lähes kaikkien Keski-Suomen riistanhoitoyhdistysten alueilla. Eniten saalis väheni niissä riistanhoitoyhdistyksissä, missä hirvikanta oli jo edellisen syksyn jahdin jäljiltä tavoitteessa tai lähellä sitä.

Keski-Suomessa kaadettiin keskimäärin 2,7 hirveä tuhannelta hehtaarilta. Pinta-alaan suhteutettuna eniten hirviä kaadettiin Konneveden riistanhoitoyhdistyksen (4,1 hirveä/1000 ha) ja Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen alueilla (3,6 hirveä/1000 ha). Myös Jämsän seudun, Kannonkosken-Kivijärven, Korpilahden ja Toivakan riistanhoitoyhdistysten alueelta kaadettiin lähes 3,5 hirveä tuhannelta hehtaarilta.

Suomen riistakeskus myönsi päättyneelle jahtikaudelle Keski-Suomen alueelle 3595 hirven pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Myönnetyillä luvilla olisi ollut mahdollista kaataa jopa 4800 hirveä.

Myönnetyistä luvista jäi odotetusti käyttämättä aikaisempaa enemmän. Lupien käyttöaste oli 79 %. Lupia myönnettiin haettu määrä ja käytössä oli nyt entistä laajemmin ns. pankkilupajärjestelmä, jossa lupia haetaan selvästi enemmän kuin suunnitteluvaiheessa näyttää tarpeelliselta. Pankkilupia otetaan käyttöön, mikäli hirviä jahtiaikaan havaitaan olevan runsaammin kuin hakuvaiheessa oletettiin. Näin voidaan tarvittaessa nopeasti reagoida hirvikannan yllättäviin muutoksiin.

Luonnonvarakeskus tuottaa vuosittain arviot hirvikannan koosta ja rakenteesta. Viime keväänä julkaistussa kanta-arviossa hirviä arvioitiin Keski-Suomessa olevan metsästyskauden jälkeen noin 5000 (n. 3,2 hirveä/1000 ha).  Keski-Suomen hirvitalousalueilla talvikannan tiheystavoitteena on ollut 2,5 – 3,0 hirveä/1000 hehtaaria. Tämänhetkisestä hirvikannasta Luonnonvarakeskus tuottaa arvion maaliskuun puoliväliin mennessä, jonka jälkeen aloitetaan syksyn 2021 metsästyksen suunnittelu. Kantatietojen lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon hirvien aiheuttamat metsävahingot ja hirvionnettomuudet.