Siirry sisältöön

Keski-Suomeen kannanhoidollisia ilveslupia edellisvuotta enemmän

Suomen riistakeskus on myöntänyt Keski-Suomen alueelle kannanhoidolliset poikkeusluvat 21 ilveksen pyyntiin 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Lupia myönnettiin nyt 5 enemmän kuin viime vuonna.

Keski-Suomen alueelta tuli 20 hakemusta yhteensä 56 ilveksen pyyntiin. Luvat myönnettiin alueille, joissa ilveskanta on kaikkein tihein.

Keski-Suomen ilveskannan lasku näyttää nyt tasaantuneen. Viime vuoden maltillinen metsästys ei enää pienentänyt alueen ilveskantaa. Nyt kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on ilveskannan pitäminen nykyisen suuruisena.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Keski-Suomessa on 145 – 160 yli vuoden ikäistä ilvestä. Vuotta aiemmin arvio oli täsmälleen sama.
Korkeimmillaan Keski-Suomen ilveskanta oli vuonna 2012, jolloin kanta-arvio oli 330 – 360 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Ilveksen metsästysaika on 1.12.2019 – 29.2.2020.

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Lisätietoja
Olli Kursula, riistapäällikkö, 029 431 2242
Teemu Lamberg, riistasuunnittelija, 029 431 2212