Siirry sisältöön

Karhun poikkeuslupia viime vuotta vähemmän

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 228 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen 20. elokuuta alkavalle metsästyskaudelle. Lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 85 karhua. Maa- ja metsätalousministeriön asettama kokonaiskiintiö tulevalle metsästyskaudelle on 313 eläintä.

Poronhoitoalueen karhunpyyntikiintiöstä itäisellä poronhoitoalueella saa kaataa 70 ja läntisellä 15 karhua. Kiintiö on 10 eläintä pienempi kuin edellisvuonna. Viime metsästyskaudella itäiseltä poronhoitoalueelta saatiin saaliiksi 76, ja läntiseltä 11 karhua. Metsästyksellä pyritään vähentämään karhujen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Poronhoitoalueen ulkopuolelle Suomen riistakeskus on myöntänyt 228 kannanhoidollista poikkeuslupaa, Määrä on 32 lupaa edellisvuotta vähemmän.  Lupamäärä on suurin Pohjois-Karjalassa, jonne myönnettiin 114 poikkeuslupaa. Viime vuonna poronhoitoalueen ulkopuolinen karhusaalis oli 248 karhua.

Poikkeuslupia on myönnetty eniten alueille, joissa kannan leikkaamiselle tai kasvun pysäyttämiselle on tarve. Lupia on tämän vuoksi kohdistettu edelleen Pohjois-Karjalaan. Etelä-Savon itäosiin lupia suunnattiin karhukannan ja karhujen aiheuttamien vahinkojen kasvun perusteella. Etelä-Savo on ainut alue, jossa lupamäärä merkittävästi kasvoi viime vuodesta. Kainuussa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla poikkeuslupia on suunnattu metsäpeura-alueille.

Luonnonvarakeskuksen karhukanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on hieman pienentynyt edellisvuodesta. Kasvua on tapahtunut lähinnä itäisessä Suomessa ja siellä alueen eteläosissa Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Savossa. Muualla muutokset ovat vähäisempiä. Metsissämme liikkuu arvion mukaan vajaa 1 800 yli vuoden ikäistä karhua ja lähes 400 pentua. Viime metsästyskauden kokonaissaalis oli 335 karhua.

Kannanhoidolliset karhuluvat 2019_taulukko

Lisätietoja

Marko Paasimaa, lupahallintopäällikkö, Suomen riistakeskus
029 431 2232, marko.paasimaa@riista.fi

Sauli Härkönen, Julkisten hallintotehtävien päällikkö, Suomen riistakeskus

029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä: ks. yhteystiedot