Siirry sisältöön

Karhun kannanhoidollisten poikkeuslupien haku on auki

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi asetusluonnoksen poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä. Metsästysvuoden 2024 – 2025 enimmäismääräksi esitetään yhteensä 224 karhua, joista alueellisen kiintiön nojalla itäisellä poronhoitoalueella 60 yksilöä ja läntisellä poronhoitoalueella 10 yksilöä.

Poronhoitoalueen ulkopuolelle karhun kannanhoidollista poikkeuslupaa voi hakea Suomen riistakeskukselta Oma riista -palvelussa. Hakemukset toivotaan jätettävän viimeistään 24.6.

Hakemukset ovat julkisia asiakirjoja. Hakemuksen perusteluihin ei tule kirjoittaa tai liittää hakemuksen käsittelyn kannalta tarpeettomia tietoja, kuten yksityishenkilöiden nimiä, metsästysvuokrasopimuksia tai muita henkilöllisyyden paljastavia tietoja. Myöskään Tassu-järjestelmästä otettuja havaintokarttoja ja exceleitä ei tule liittää hakemukseen.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote (mmm.fi)