Siirry sisältöön

Karhujen määrä väheni hieman

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioi, että Suomessa on vähintään 1 405–1 535 karhua ennen syksyn 2014 metsästyskautta. Luku sisältää arvion tänä keväänä syntyvistä noin 265 pennusta. Suomen karhukanta on kokonaisuutena hienoisesti pienentynyt vuoden 2010 huipun jälkeen. Viime vuonna ennen metsästyskautta karhuja oli 1 560–1 680.

Karhukannan hoidossa Suomi jaetaan neljään kannanhoitoalueeseen. Vakiintuneen kannan hoitoalueella itäisessä Suomessa karhujen määrä on hieman kasvanut. Lännen kehittyvän kannan alueella ja Keski-Suomen levittäytymisvyöhykkeellä kanta on vähentynyt.

Riistakeskusalueittain karhujen määrä vahvistui Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kaakkois-Suomessa. Keskisessä Suomessa karhukanta väheni noin 30 prosenttia. Karhujen määrä pieneni erityisesti Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Hämeessä.

Poronhoitoalueen karhukanta on runsain alueen eteläosissa, itäisen valtakunnanrajan tuntumassa. Poronhoitoalueella havainnoitsijaverkosto on harva, ja sen vuoksi havaintoja saadaan vähän. Tämän takia poronhoitoalueen kanta-arvioon liittyy muuta maata enemmän epävarmuustekijöitä.

Arvio karhukannan runsaudesta, pentutuotosta ja metsästyskestävyydestä pohjautuu vuonna 2013 tehtyihin petoyhdyshenkilöverkoston havaintoihin. Kokonaisuudessaan karhuhavainnot (11 193 kpl) vähenivät hienoisesti vuoteen 2012 verrattuna (12 031 kpl). Myös pentuehavaintojen määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2012 kirjattiin 964 pentuehavaintoa ja vuonna 2013 pentuehavaintoja tehtiin 794. Karhukanta-arvion pohjana ovat havainnot vuotta nuoremmista pennuista. Erillisiä pentueita arvioidaan olleen viime vuonna 132–156, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna (143–168).

RKTL:n arvion pohjalta maa- ja metsätalousministeriö antaa asetuksen suurimmista sallitusta saalismäärästä ensi metsästyskaudelle. Karhun metsästys alkaa 20. elokuuta.

Tiedote, kaaviokuva ja lausunto karhukannasta RKTL: sivulla