Siirry sisältöön

Kansalaiset: tiedotusta sudesta parannettava ja ongelmayksilöt ammuttava

Suomen riistakeskus päivittää yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa Suomen susikannan hoitosuunnitelmaa maa- ja metsätalousministeriölle vahvistettavaksi. Kansalaisilla on mahdollisuus osallistua työhön esittämällä näkemyksiään susista netissä olevalla keskustelufoorumilla. Seuraavaksi foorumilla avautuu keskustelu susien mahdollisista hyödyistä.

Foorumilla keskustelu käydään kahdessa vaiheessa. Juuri päättyneessä ensimmäisessä vaiheessa keskusteltiin suden ongelmallisesta käyttäytymisestä, sen syistä sekä toimista, joilla ongelmia voitaisiin välttää. Keskusteluun jätettiin yhteensä lähes 450 kommenttia, joissa monipuolisesti ja rakentavasti tarkasteltiin suden ongelmallisuutta.

Ongelmaksi nähtiin suden tottuminen ihmiseen ja sen seurauksena suden tuleminen lähemmäksi ihmisasutusta. Tämä on luonut osalle ihmisistä pelkoa ja turvattomuutta. Myös suden aiheuttamat vahingot poro- ja karjataloudelle sekä koirien tapot ovat ongelmallisia. Toisaalta osa keskustelijoista ei näe suden läsnäoloa ongelmallisena vaan käyttäytymisen luontaisena ja ongelmat vähäisinä.

Foorumilla keskusteltiin laajasti syistä ongelmalliseen käyttäytymiseen. Syinä pidettiin haaskaruokintaa ja rauhoitusta, joiden seurauksena susi on tottunut ihmisiin eikä koe ihmistä uhkana. Myös hirvikannan pienuutta, susien sairauksia sekä geneettistä epäpuhtautta epäiltiin syiksi ongelmiin.

Susien liikkeistä kaivataan tietoa

Keskustelijoiden mukaan ongelmiin tulisi puuttua vahinkoja ennaltaehkäisevillä toimilla. Keinoiksi nähtiin susien karkotukset, petoaidat sekä rajoitukset toimenpiteisiin, jotka totuttavat tai houkuttelevat susia lähelle asutusta. Ongelmia tuottavia susia tulisi pystyä nykyistä joustavammin poistamaan metsästyksellä.

Laajasti esille nousi myös susiasioista tiedottaminen. Tietoa halutaan niin susien liikkeistä, käyttäytymisestä kuin Suomen susikannan tilasta. Tarvitaan tosiasioihin perustuvaa tiedotusta. Osa keskustelijoista näki osaratkaisuna paikallisen päätöksenteon lisäämisen, jossa asukkaille annettaisiin oikeuksia ja vastuuta susikannan hoitoon.

Toisessa vaiheessa foorumilla pohditaan muun muassa keinoja vähentää suden ja ihmisten kohtaamisia, vahinkojen ennaltaehkäisyä sekä paikallisia keinoja suden hyötyjen löytämiseksi. Kaikki ovat tervetulleita keskustelemaan sekä kehittämään ajatuksia susikannan hoidosta.

Yhteenveto ensimmäisestä vaiheesta
Avoin keskustelufoorumi

Lisätietoja

Luoma, Mikael

  • Riistapäällikkö, Pohjanmaa
  • Kestävä metsästys, Susikannan hoitosuunnitelma
  • 029 431 2271
  • mikael.luoma@riista.fi