Siirry sisältöön

Kanalintumetsästäjien toiveita valtion lupa-alueita kohtaan selvitetty

Koiran kanssa Lappiin, ilman Itä-Suomeen – Kanalintumetsästäjien profiilit kertovat toiveista valtion lupa-alueita kohtaan. Valtion mailla kanalintuluvalla metsästävät poikkeavat toisistaan paitsi metsästystavan myös kohdealueiden, saaliin ja lupa-aluetta koskevien toiveiden suhteen, selviää Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksessa esitellään neljä metsästäjäprofiilia.

Joulukuussa 2017 nettikyselynä toteutettuun tutkimukseen vastasi kaikkiaan 5 728 metsästäjää. Vastaajiksi kutsuttiin syksyllä 2017 lyhytaikaisella kanalintuluvalla valtion alueilla metsästäneet.

Valtion maiden kanalintulupametsästäjät -tutkimuksessa esitellyistä metsästystapaprofiileista yleisin on ”koirattomat maastossa kävelijät”, joita on noin 38 % kanalintulupa-asiakkaista. Toiseksi yleisin profiili on ”generalistit” (27 %), kolmas ”kanakoirametsästäjät” (18 %) ja neljäs ”haukkuvalla koiralla metsästävät” (17 %).  Profiilien yleisyydet vaihtelevat alueittain ja eroja voidaan havaita esimerkiksi siinä, mitä piirteitä eri profiileihin kuuluvat metsästäjät lupa-alueessa arvostavat.

– Tieto lupa-alueita koskevista arvostuksista antaa suuntaa kehitystyölle, jonka tavoitteena on tukea asiakkaita kohdevalinnassa entistä monipuolisemmin. Erilaisten asiakasryhmien toiveet ovat osin ristiriitaiset, joten meidän on tarjottava spesifimpää tietoa alueista päätöksenteon tueksi, ylitarkastaja Ahti Putaala sanoo.

Lue koko tiedote ja tutustu tutkimukseen: www.eräluvat.fi