Siirry sisältöön

Kainuuseen hirven pyyntilupia reilusti enemmän kuin viime vuonna

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevalle syksylle 2319 hirven pyyntilupaa Kainuun alueelle. Pyyntilupien määrä nousi lähes kolmanneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Yhdellä pyyntiluvalla voi kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi hirven vasaa. Riistakeskus arvioi kokonaissaaliin nousevan 2800 eläimeen. Viime syksynä kaadettiin 2178 hirveä.

Pyyntilupien määrä nousi kaikissa Kainuun riistanhoitoyhdistyksissä lukuun ottamatta Sotkamoa, jossa lupamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Myönnetty pyyntilupamäärä mahdollistaa kannan pienentämisen Puolankaa ja Kuhmoa lukuun ottamatta. Puolangalla tavoitteena on kannan pitäminen ennallaan ja Kuhmossa tavoitteena on vahvistaa kantaa hienoisesti.

Kainuun alueellinen riistaneuvosto on asettanut tavoitetiheydet maakunnan neljälle hirvitalousalueelle. Suomussalmella tavoitetiheyshaarukka on 2,5–3,3 hirveä tuhannella hehtaarilla ja muilla alueilla 2,4–3,0. Hirvikannan arvioidaan olevan sovituissa raameissa ensi syksyn jälkeen. Suunnitelman mukaan hirviä olisi tuhannella hehtaarilla Suomussalmella 3,2, Paltamo-Puolanka-Hyrynsalmi-Ristijärvi-alueella 2,85, Kuhmossa 2,7 ja Sotkamo-Kajaani-Vuolijoki-alueella 2,8.

Saaliissa tulee olla riittävästi vasoja, jotta hirvikanta olisi ikärakenteeltaan luonnollisen kaltainen. Tämä on varmistettu lupaehdoilla. Suomussalmen, Puolangan ja Kuhmon pyyntiluvista saa vain osan käyttää aikuisten hirvien metsästykseen. Muualla riittävään vasaverotukseen toivotaan päästävän suositusten avulla. Aikuisten hirvien pyynnissä huomio tulee kiinnittää siihen, että kantaan jää riittävästi sonneja.

Hirven metsästys alkaa voimassa olevan metsästysasetuksen mukaan lokakuun toisena lauantaina, joka on tänä vuonna 10. lokakuuta. Metsästysaika kestää tammikuun 15. päivään saakka, mutta koiraa ei saa kuitenkaan käyttää tammikuun pyynnissä. Lisäksi pyyntilupia voi käyttää tietyin ehdoin syyskuun alusta lähtien vahtimalla pellolta. Tarkoituksena on vähentää hirvien aiheuttamia vahinkoja viljelyksillä.

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle metsästysasetuksen muutoksen, jossa varsinainen metsästysaika alkaisi lokakuun ensimmäisenä lauantaina. Jos asetusluonnos vahvistetaan, metsästys alkaisi tänä vuonna 3. lokakuuta.

Hirvikannan-verotuksen-tavoitteet-2020

Kopio_hirviluvat-ja-arvioitu-kaytto-rhyt-kainuu-2020

Lisätietoja

Paasimaa, Marko

  • Riistapäällikkö, Kainuu
  • Suurpetojen poikkeusluvat, lupahallintopäällikkö
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi