Siirry sisältöön

Kainuuseen hirven pyyntilupia hieman vähemmän kuin viime vuonna

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevalle syksylle 1800 hirven pyyntilupaa Kainuun alueelle. Yhdellä pyyntiluvalla voi kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi hirven vasaa. Riistakeskus arvioi kokonaissaaliin nousevan 2200 eläimeen. Viime syksynä kaadettiin 2515 hirveä.

Hyrynsalmella, Ristijärvellä, Kuhmossa ja Paltamossa pyyntilupamääriin ei tullut juurikaan muutoksia viime vuoteen verrattuna. Suomussalmella lupamäärä pieneni viidenneksen ja Puolangalla lähes 60 prosenttia. Luvat kasvoivat Sotkamossa viidenneksen ja Vuolijoella kolmanneksen.

Kainuun alueellinen riistaneuvosto on asettanut tavoitetiheydet maakunnan neljälle hirvitalousalueelle. Suomussalmella tavoitetiheyshaarukka on 2.5-3.3 hirveä tuhannella hehtaarilla ja muilla alueilla 2.4-3.0. Hirvikannan arvioidaan olevan sovituissa raameissa ensi syksyn jälkeen. Suunnitelman mukaan hirviä olisi tuhannella hehtaarilla Suomussalmella 2.9, Paltamo-Puolanka-Hyrynsalmi-Ristijärvi-alueella 2.7, Kuhmossa 2.4 ja Sotkamo-Kajaani-Vuolijoki-alueella 2.7.

Saaliissa tulee olla riittävästi vasoja, jotta hirvikanta olisi ikärakenteeltaan luonnonmukainen. Tämä on varmistettu lupaehdoilla.  Suomussalmen, Hyrynsalmen, Ristijärven, Puolangan ja Kuhmon pyyntiluvista saa vain osan käyttää aikuisten hirvien metsästykseen. Muualla riittävään vasaverotukseen toivotaan päästävän suositusten avulla. Aikuisten hirvien pyynnissä huomio tulee kiinnittää siihen, että kantaan jää riittävästi sonneja. Sen sijaan Kuhmossa lehmiä tulisi säästää.

Hirven metsästys alkaa lauantaina 12. lokakuuta. Metsästysaika kestää tammikuun 15. päivään saakka, mutta koiraa ei saa kuitenkaan käyttää tammikuun pyynnissä. Lisäksi pyyntilupia voi käyttää tietyin ehdoin syyskuun alusta lähtien vahtimalla pellolta. Tarkoituksena on vähentää hirvien aiheuttamia vahinkoja viljelyksillä.

Riistakeskus kehottaa kaikkia hirviseurueita lähettämään edustajansa hirvipalavereihin, joita riistakeskus ja riistanhoitoyhdistykset järjestävät ennen jahdin alkua. Niissä käydään läpi metsästyksen turvallisuuteen ja järjestelyihin liittyviä asioita.

 

Lisätietoja: Riistapäällikkö Jukka Keränen 0294312231 Suomen riistakeskus Kainuu