Siirry sisältöön

Kainuun metsäpeurakannassa ei muutoksia viime vuodesta

Kainuussa talvehtiva metsäpeurakanta on noin 730 yksilöä. Laskennoissa tehtiin havaintoja 721 metsäpeurasta. Kainuun metsäpeurat laskettiin helikopterin avulla 29.2.- 5.3.

Noin 11 prosenttia havaituista metsäpeuroista oli vasoja. Vasojen määrä on viime syksyn vasatuottolaskennan mukainen eli alhainen. Kainuun metsäpeurakanta on laskenut alle puoleen 2000-luvun alun huippuvuosista.

Enimmäkseen Sotkamossa talvehtivien metsäpeurojen määrä on pysynyt vakaana viime vuoteen verrattuna. Tuolloin havaintoja tehtiin 684 peurayksilöstä, ja talvehtivan peurakannan kooksi arvioitiin noin 700 yksilöä. Vuoden 2016 lentolaskenta esikartoituksineen onnistui edellistä vuotta paremmin. Joitain aikaisemmin Suomessa talvehtineita metsäpeuroja on mahdollisesti jäänyt rajan taakse Venäjälle. Kahdesta pannoitetusta peurasta on saatu hiljattain havaintoja Venäjän Karjalan puoleiselta alueelta.

Laskenta-alue määräytyi esikartoituksen avulla. Se perustui Kainuun metsäpeurojen GPS -pannoista saatuihin havaintoihin, Luonnonvarakeskuksen (Luke) maastokartoituksiin ja yleisöltä saatuihin havaintoihin. Erityisen merkittävä osuus laskennan onnistumiselle tänä vuonna oli yleisön Lukelle toimittamilla havainnoilla, joiden avulla löydettiin muun muassa useita hirvaslaumoja uusilta alueilta. Osa näistä laumoista jäi luultavasti viime kevättalven erittäin haastavissa laskentaolosuhteissa havaitsematta.

Laskennassa kaikki tiedossa olleet havainnot tarkistettiin ja laskenta-alueet lennettiin tarkoin, jotta kaikki peurat saatiin mukaan laskentaan. Yksilömäärät laskettiin ja yksilöt tunnistettiin jokaisesta laumasta otettujen valokuvien avulla. Laskentaolosuhteet olivat suhteellisen haastavat, koska vähäinen lumi helpotti peurojen liikkumista. Toisaalta tänä talvena jäljet näkyivät selvästi viime vuotta paremmin. Laskentaa edeltävinä päivinä satoi uutta lunta, mikä helpotti peurojen liikkeiden seuraamista laskenta-aikana.

Luonnonvarakeskuksen tiedote