Siirry sisältöön

Kaikki ahmapoikkeusluvat myönnetty – saaliiksi jo neljä ahmaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt viime viikolla myönnettyjen neljän poikkeusluvan lisäksi poikkeusluvat neljän ahman pyytämiseksi.  Uudet poikkeusluvat myönnettiin Kainuuseen Hossa-Irnin ja Hallan paliskunnille sekä Lappiin Näkkälän ja Kemin-Sompion paliskunnille.

Viime viikolla poikkeusluvat myönnettiin Kuusamoon Kallioluoman ja Oivangin paliskuntien yhteiselle lupa-alueelle sekä Lappiin Lapin, Kuivasalmen ja Sallivaaran paliskuntiin. Näillä poikkeusluvilla on saatu saaliiksi neljä ahmaa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa on suurimmaksi sallituksi saalismääräksi metsästysvuodelle 2017–2018 asetettu kahdeksan ahmaa. Myönnettyjen poikkeuslupien lisäksi Suomen riistakeskukselle on tullut poikkeuslupahakemuksia myös muualta poronhoitoalueelta. Näiden hakemusten osalta päätökset ovat kielteisiä.

Myönnetyillä poikkeusluvilla on tarkoitus ehkäistä porotaloudelle aiheutuvia erityisen merkittäviä vahinkoja. Ahmalle suotuisien lumiolosuhteiden myötä vahinkoja syntyy aiempien vuosien kokemusten perusteella paljon talvi- ja kevätkuukausien aikana. Poikkeusluvat on myönnetty todetuille erityisen merkittäviä vahinkoja aiheuttavien ahmayksilöiden elinalueille.

Poikkeuslupia voidaan asetuksen mukaisesti myöntää vain ahmakannan hoitosuunnitelmassa määritellylle pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueelle, jossa ahman aiheuttamat porovahingot ovat suurimmat. Mahdollistettu valikoiva ja rajoitettu pyynti toteuttaa ahmakannan hoitosuunnitelmaa.

Lisätietoja

Paasimaa, Marko

  • Riistapäällikkö, Kainuu
  • Suurpetojen poikkeusluvat, lupahallintopäällikkö
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi