Siirry sisältöön

Kaakkois-Suomen hirvieläinluvat myönnettiin

Kaakkois-Suomen toimialueelle myönnettiin 2 490 hirven ja 366 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Tavoitteena on leikata hirvikantaa maltillisesti kohti tavoitetta.

Kaikki hirven pyyntiluvat myönnettiin haetusti Kaakkois-Suomen alueella. Luvanhakijat ovat hakeneet lupia pääsääntöisesti alueen riistanhoitoyhdistysten verotussuunnittelun mukaisesti.

Keväällä 2024 asetetut hirvitalousaluekohtaiset jäävän kannan tavoitteet edellyttävät hirvikannan leikkaamista kaikilla Kaakkois-Suomen hirvitalousalueilla. Lupamäärä mahdollistaa noin 3 600 hirven kaatamisen, joka on laskennallista verotustarvetta suurempi määrä. Luvalla voi kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa. Osa luvista on totuttuun tapaan niin sanotuissa lupapankeissa eli lupia on haettu ja myönnetty yli laskennallisen tarpeen.

Valkohäntäpeuran pyyntilupamäärät mahdollistavat suunnitelmallisen metsästyksen ja kannan hallitun kasvattamisen paikallisen harkinnan mukaisesti. Valkohäntäpeuraa esiintyy enimmäkseen toimialueen läntisellä reunalla. Kaikkia valkohäntäpeuralle haettuja pyyntilupia ei myönnetty.

Hirvenmetsästys alkaa täydellä teholla lauantaina 12. lokakuuta. Syyskuun alussa alkaa valkohäntäpeurojen vahtimismetsästys ja hirviä voidaan ampua vahtimalla pelloilta.

Hirvi on Kaakkois-Suomen alueen tärkein riistaeläin. Viime metsästyskaudella alueella kaadettiin 2 463 hirveä ja 152 valkohäntäpeuraa.

Hirvieläinluvat Kaakkois-Suomi 2024 (pdf)

Lisätietoja

Salo, Ohto

  • Riistapäällikkö, Kaakkois-Suomi
  • Metsästyslain 40 § , 41 c § ja 41 d § mukaiset luvat, Villisika
  • 029 431 2305
  • ohto.salo@riista.fi