Siirry sisältöön

Kaakkois-Suomeen poikkeusluvat 19 ilveksen pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt Kaakkois-Suomen alueelle poikkeusluvat 19 ilveksen metsästämiseen metsästyskaudelle 2020-2021.

Suomen riistakeskus on myöntänyt poronhoitoalueen eteläpuolelle 307 kannanhoidollista poikkeuslupaa ilveksen metsästykseen. Myönnetyistä poikkeusluvista 19 voidaan käyttää Kaakkois-Suomen alueella. Metsästyskaudella 2019-2020 Kaakkois-Suomessa kaadettiin 16 ilvestä.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Kaakkois-Suomen ilveskanta on pysynyt vakaana edelliseen vuoteen verrattuna. Kanta-arvion mukaan vuonna 2019 Kaakkois-Suomessa arvioidaan olleen 26-28 erillistä ilvespentuetta. Yli vuoden ikäisten ilvesten määräksi ennen alkavaa metsästyskautta arvioidaan noin 125-135 yksilöä.

Ilvestä voidaan metsästää lähes koko Kaakkois-Suomen alueella. Poikkeusluvat on kohdennettu ilveksen tihentymäalueille ja alueille, jossa kanta on vakaa tai nousussa edellisen vuoden kanta-arvioon verrattuna. Tärkein poikkeuslupien myöntämiseen vaikuttava tekijä on Luonnonvarakeskuksen arvioima pentueiden määrä. Arvio pentueiden määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden Tassu -järjestelmään kirjaamiin pentuehavaintoihin.

Kannanhoidollisten poikkeuslupien tarkoitus on kannan sääteleminen ja eläinten arkuuden säilyttäminen.

Ilveksen metsästysaika alkaa joulukuun 1. päivä ja päättyy helmikuun lopussa.

Lisätietoja

Mutanen, Henri

  • Riistapäällikkö, Etelä-Häme
  • Metsästäjätutkinto, koirakokeiden ja -koulutusten luvat
  • 0294312223
  • henri.mutanen@riista.fi