Siirry sisältöön

Itämerennorppia saaliiksi aiempaa enemmän – halleja vähemmän

Heinäkuun lopussa päättyneen metsästysvuoden saalismäärät nousivat itämerennorpan osalta, mutta hallisaalis vastaavasti laski edelliseen metsästysvuoteen verrattuna. Halleja saatiin saaliiksi 19 % vähemmän ja itämerennorppia 17 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Harmaahylkeen eli hallin saalis oli 1.8.-31.12.2019 ja 16.4.-31.7.2020 ajoittuneessa pyynnissä yhteensä 231 yksilöä, joista 64 saatiin saaliiksi Perämeren-Merenkurkun, 81 Lounais-Suomen ja 86 Suomenlahden kannanhoitoalueelta. Perämeren-Merenkurkun alueella saalismäärä nousi hieman vuotta aiemmasta, mutta eteläisemmillä merialueilla laski selvästi. Pyyntikaudella 2018-2019 hallisaalis oli vastaavasti 285 yksilöä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säätämä hallin metsästyskiintiö oli 1 050 yksilöä jakautuen Perämeren-Merenkurkun 350, Lounais-Suomen 400 ja Suomenlahden 300 halliin. Saaliiksi saatiin siten hieman yli viidennes kiintiön sallimasta hallimäärästä. Suomenlahdella saaliiksi saatiin 29 %, Lounais-Suomessa 20 % ja Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella 18 % alueellisesta kiintiöstä. Ministeriön kiintiöasetus (enintään 1 050 hallia metsästysvuotta kohden) on voimassa vuoteen 2022 asti.

Suurin osa hallisaaliista saadaan tyypillisesti huhtikuun puolivälin ja heinäkuun lopun väliin ajoittuvalla toisella pyyntijaksolla. Päättyneen metsästysvuoden osalta tämän jakson osuus hallisaaliista oli 71 % kun se vuotta aiemmin oli 87 %. Muutokseen vaikutti eniten hallien pyynnin painottuminen syysjaksolle Lounais-Suomen kannanhoitoalueella.

Itämerennorppia saatiin Suomen riistakeskuksen myöntämillä pyyntiluvilla saaliiksi yhteensä 311 yksilöä, kun pyyntikauden 2018-2019 saalis oli vastaavasti 266 yksilöä. Itämerennorpan metsästysaika muutettiin vuoden 2018 kesäkuusta alkaen vastaamaan hallin metsästysaikaa, eli molemmat lajit ovat rauhoitettuja tammikuun 1. päivästä huhtikuun 15. päivään.  Maa- ja metsätalousministeriön säätämä kiintiö oli yhteensä 325 norppaa Perämeren−Merenkurkun kannanhoitoalueella, joka ulottuu Torniosta Kristiinankaupunkiin. Pyyntilupia ei myönnetty norpalle Perämeren−Merenkurkun kannanhoitoalueen ulkopuolelle.

Suomen riistakeskuksen myöntämiin pyyntilupiin perustuvan metsästyksen tarkoituksena on estää ja vähentää Perämeren norppakannan kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheuttamia vahinkoja. Vastikään vahvistettu kiintiö sallii elokuun alussa alkaneen metsästysvuoden osalta yhteensä 375 norppayksilön metsästämisen Perämeren−Merenkurkun kannanhoitoalueella.

Molempien hyljelajien kannat ovat vahvat ja elinvoimaiset. Vuonna 2019 Itämerellä nähtiin laskennoissa runsaat 38 000 harmaahyljettä. Näistä Suomen merialueella oli noin 14 200. Perämeren jäillä laskenta-aikaan olleiden norppien määräksi arvioitiin runsaat 12 800. Hyljekantojen seuranta lukeutuu Luonnonvarakeskuksen tehtäviin.

Syksyinen kyttäyspyynti. Kuva: Stefan Pellas

Lisätietoja

Pellas, Stefan

  • Riistapäällikkö, Rannikko-Pohjanmaa
  • Saaristo sekä hylkeiden kannanhoito ja metsästys
  • 029 431 2311
  • stefan.pellas@riista.fi

Norberg, Harri

  • Erikoissuunnittelija (Toimivapaalla)
  • Raportointi, pyynti- ja poikkeuslupatilastot, suurpedot, majavat, poronhoitoalue
  • 029 431 2115
  • harri.norberg@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024.