Siirry sisältöön

Ilvesten poikkeusluvat myönnetty – Pohjois-Pohjanmaalle yhteensä 21 lupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on ilveskannan pitäminen vakaana.

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 205 ilveksen pyytämiseen, josta Oulun riistakeskusalueen osuus oli yhteensä 21 poikkeuslupaa. Lupamäärä putosi noin puoleen edellisvuodesta. Syy lupamäärän laskuun on ilveskannan pienentyminen kolmen edellisen vuoden voimakkaan verotuksen myötä. Viime vuonna Suomen riistakeskus myönsi Pohjois-Pohjanmaalle poikkeusluvat 41 ilveksen pyyntiin poronhoitoalueen ulkopuolelle, kun lupamäärä koko maassa oli tuolloin yhteensä 497. Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa elää ennen metsästyskauden alkua 1 865–1 990 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Lupien kohdentamisessa painotettiin alueita, joilla ilveskanta on tihein. Erityishuomiota kiinnitettiin myös MetsäpeuraLife-hankkeen siirtoalueisiin sekä porohoitoalueen läheisyyteen. Lupamäärä laski merkittävästi kaikilla riistakeskusalueilla lukuun ottamatta Rannikko-Pohjanmaata, jonne lupia on edellisvuosinakin myönnetty vain muutamia kappaleita. Lupamäärän lasku oli pienintä alueilla, joilla kannan koko on ollut vakaa.

Poronhoitoalueella ilveksen pyynti on ollut mahdollista 1.10. alkaen. Suomen riistakeskus myönsi yhden ilveksen kannanhoidollisen poikkeusluvan poronhoitoalueelle jo aiemmin syksyllä.

 

Lisätietoja

Hepo-oja, Harri

  • Riistapäällikkö, Oulu (Toimivapaalla)
  • Metsälainsäädäntö ja metsäriistan elinympäristöt
  • 029 431 2262
  • harri.hepo-oja@riista.fi