Siirry sisältöön

Ilvesten määrä on vähentynyt

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi, että Suomessa on noin 2490–2560 yli vuoden ikäistä ilvestä ennen syksyn 2016 metsästyskautta. Viime vuoteen verrattuna kanta on kasvanut hienoisesti vain Keski-Suomessa. Muualla maassa ilveskanta on laskenut hieman tai pysynyt entisellään.

Ilvesten määrä väheni verrattuna vuoteen 2015 (2700–2795). Vuonna 2015 arvioidaan syntyneen vähintään 453–474 pentuetta, mikä on noin kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Pentueiden määrä kasvoi viime vuonna selvästi vain Keski-Suomessa. Pentuemäärät laskivat Suomen riistakeskuksen alueista seitsemällä ja lopuilla pysyivät pääosin ennallaan. Viime ja edeltävien talvien metsästysverotuksen vaikutusten odotetaan näkyvän kannassa viiveellä kuluvan ja tulevien 3–5 vuoden aikana.

Luken ilveskanta-arvion aineiston muodostavat suurpetoyhdyshenkilöiltä, Metsähallitukselta, poronhoitajilta, Suomen riistakeskukselta, rajavartijoilta sekä Luken kenttätyöntekijöiltä kerätyt ilvespentue-havainnot. Ilvespentueiden määrä arvioitiin syyskuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana toimitettujen lähes 4 300 pentuehavainnon sekä kahtena edeltäneenä talvena tehtyjen lumijälkilaskentojen perusteella. Lumijälkilaskennat on järjestetty kymmenen Suomen riistakeskuksen alueella yhdessä riistakeskuksen, Luken ja metsästäjien kanssa; tuorein laskenta tehtiin Uudellamaalla tammikuussa 2016. Laajaa havaintoaineistoa tukee GPS-laitteilla merkityistä ilveksistä saatu tutkimusaineisto.

Linkki lausuntoon

Linkki: Ilvesten kanta-arvioinnista yksityiskohtaisemmin

Lue alkuperäinen tiedote Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilla

Lisätietoja:
Tutkija Katja Holmala
puh 0295 327 206, etunimi.sukunimi@luke.fi

Kuva: Harri Norberg / Suomen riistakeskus