Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntiluvat Satakunnassa

Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueelle on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle pyyntilupia 2642 kpl hirvelle, 11834 kpl valkohäntäpeuralle ja 49 kpl kuusipeuralle. Yhdellä pyyntiluvalla voidaan kaataa yksi aikuinen hirvieläin tai kaksi vasaa.

Hirvilupiin pieni vähennys

Hirven osalta lupamäärä väheni noin 7 prosenttia edelliseen kauteen verrattuna. Luonnonvarakeskuksen keväällä julkaiseman arvion mukaan hirvikanta on Satakunnan toimialueella laskenut aikaisemmasta. Koska kannan tiheys on Satakunnan alueellisen riistaneuvoston asettamien hirvitiheystavoitteiden ylärajoilla, kannan leikkaaminen on edelleen monin paikoin tarpeen, ja myönnetty lupamäärä antaa siihen mahdollisuuden. Osa myönnetyistä luvista on ns. pankkilupia, jotka otetaan käyttöön mikäli jahdin yhteydessä osoittautuu että hirviä on arvioitua enemmän. Pinta-alaan suhteutettuna eniten hirvilupia on tulevalla kaudella käytössä Satakunnan pohjoisella rannikkoseudulla.

Valkohäntäpeuralle ennätysmäärä lupia

Valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä nousi edellisvuodesta noin 600 luvalla. Valkohäntäpeuroja on kaadettu viime vuosina ennätysmäärä, ja Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan kannan kasvu onkin Satakunnan toimialueella saatu taittumaan. Kanta ei kuitenkaan vielä ole juurikaan pienentynyt, joten voimakasta verotusta tarvitaan myös tulevalla kaudella etenkin tiheimmillä peura-alueilla Kokemäenjoen eteläpuolella. Myönnetty lupamäärä antaa mahdollisuuden huomattavasti viime vuosia suurempaankin saalismäärään.

Peurajahtiin heti syyskuussa

Hirvieläinten vahtimalla tapahtuva metsästys on nykyisin mahdollista aloittaa syyskuun alusta. Riistakeskus suosittelee, että etenkin valkohäntäpeurojen metsästys aloitettaisiin kolarien ehkäisemiseksi ja kaatotavoitteiden saavuttamiseksi täydellä teholla heti kauden alussa.

Lisätietoja

Impola, Antti

  • Riistapäällikkö, Satakunta
  • Riistaneuvostot
  • 029 431 2321
  • antti.impola@riista.fi