Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty Pohjois-Hämeeseen

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen toimialueelle on myönnetty tulevan syksyn metsästyskaudelle hirven pyyntilupia 1 521 kpl ja valkohäntäpeuran pyyntilupia 5 200 kpl. Sekä hirven että valkohäntäpeuran pyyntilupamäärät pienentyivät hieman kantojen pienentymisestä johtuen.

Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan Pohjois-Hämeen hirvikanta on pienentyi noin 10 % edelliseen vuoteen nähden, ja oli kaikilla hirvitalousalueilla tavoitteeksi asetetulla tasolla. Kannan pienentymisen myötä myös hirven pyyntilupamäärä on viime vuotta pienempi. Tulevan syksyn metsästyksellä tavoitellaan hirvikannan vakiintumista tavoitetasolle.

Valkohäntäpeurakantaa on viime vuosina metsästetty tehostetusti Pohjois-Hämeen lounaisissa osissa Jalannin, Lempäälän seudun, Sääksmäen-Valkeakosken ja Nokian seudun riistanhoitoyhdistysten alueilla. Viime kauden metsästyksen arvioidaan pienentäneen kantaa, mutta kannan leikkaaminen asetettujen tavoitteiden mukaiseksi edellyttää edelleen voimakasta metsästystä tulevalla metsästyskaudella.

Hirven ja valkohäntäpeuran metsästyskausi alkaa 1.9. vahtimismetsästyksellä. Valkohäntäpeuraa voidaan metsästää täysimittaisesti 24.9.2022 alkaen ja hirveä 8.10.2022 alkaen.

 

Paikalliset lisätiedot riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajilta

Vuonna 2022 myönnetyt hirvieläinten pyyntiluvat riistanhoitoyhdistyksittäin. Pohjois-Häme (PDF)

Lisätietoja

Mikkola, Marko

  • vs. Riistapäällikkö, Pohjois-Häme
  • Metsästäjäpalvelut
  • 029 431 2282
  • marko.mikkola@riista.fi