Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty Pohjois-Hämeeseen

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen toimialueelle on myönnetty syksyn metsästyskaudelle hirven pyyntilupia 1769 kpl ja valkohäntäpeuran pyyntilupia 5636 kpl. Hirven pyyntilupien määrä pienentyi hieman, mutta valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä kasvoi edelleen.

Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan Pohjois-Hämeen hirvikanta on pienentynyt 15 %, ja on kaikilla hirvitalousalueilla tavoitteeksi asetetun tason tuntumassa. Kannan pienentymisen myötä myös hirven pyyntilupamäärä on viime vuotta pienempi. Tulevan syksyn metsästyksellä tavoitellaan hirvikannan asettumista tavoitetasolle.

Valkohäntäpeurakantaa on viime vuosina metsästetty tehostetusti runsaan kannan pienentämiseksi, etenkin alueen lounaisissa osissa. Viime metsästyskaudella kannan kasvun arvioitiin pysähtyneen ja kannan kääntyneen pienoiseen laskuun, mutta kannan pienentäminen edellyttää edelleen voimakasta metsästystä. Valkohäntäpeurojen pyyntilupamäärä onkin tulevalla metsästyskaudella suurempi kuin koskaan aiemmin Pohjois-Hämeessä. Peurakannan leikkaamistavoite kohdistuu Pohjois-Hämeen lounaisiin osiin Jalannin, Lempäälän seudun, Sääksmäen-Valkeakosken ja Nokian seudun riistanhoitoyhdistysten alueille.

Hirvieläinten metsästyskausi alkaa 1.9. vahtimismetsästyksellä. Valkohäntäpeuraa voidaan metsästää täysimittaisesti 25.9. alkaen ja hirveä 9.10. alkaen.

 

Taulukko 1. Vuonna 2021 myönnetyt hirvieläinten pyyntiluvat riistanhoitoyhdistyksittäin. Vertailutietona mukana vastaavat määrät vuoden 2020 osalta.

Myönnetyt hirvieläinten pyyntiluvat
Riistanhoitoyhdistys Hirvi 2020 Hirvi 2021 Peura 2020 Peura 2021
Virtain RHY 274 207 193 219
Tampereen RHY 90 96 100 110
Jalannin RHY 34 29 1040 1060
Kangasalan RHY 87 72 108 110
Kuhmalahden-Sahalahden RHY 54 54 54 57
Kuhmoisten RHY 163 141 120 170
Kurun RHY 159 150 137 167
Lempäälän seudun RHY 154 159 2144 2137
Längelmäveden RHY 319 325 196 215
Mäntän seudun RHY 240 182 136 144
Nokian seudun RHY 77 81 463 581
Pälkäneen ja Luopioisten RHY 135 110 212 183
Ruoveden RHY 123 108 163 165
Sääksmäen-Valkeakosken RHY 50 55 278 318
Yhteensä 1959 1769 5344 5636

Huom. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa

 

Lisätietoja:
Suomen riistakeskus Pohjois-Häme
erikoissuunnittelija Marko Mikkola 029 431 2282

Paikalliset lisätiedot riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajilta https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhteystietohaku/