Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty Kaakkois-Suomeen

Suomen riistakeskuksen Kaakkois-Suomen toimialueelle on myönnetty syksyn metsästyskaudelle 2039 hirven pyyntilupaa ja 987 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Hirven pyyntilupien määrä pienentyi ja valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä kasvoi edellisvuodesta.

Hirven osalta lupamäärä väheni noin 24 prosenttia edelliseen kauteen verrattuna. Luonnonvarakeskuksen keväällä julkaiseman arvion mukaan hirvikanta on Kaakkois-Suomen alueella laskenut aikaisemmasta ja hirvitilanne vaihtelee paljon alueen eri osissa. Alueellinen riistaneuvosto on asettanut tavoitetiheyden 2,5–3,0 hirveä/1000 ha kaikille alueen viidestä hirvitalousalueesta. Kahdella hirvitalousalueella kanta on tavoitteessa ja kolmella hieman tavoitetta tiheämpi. Tiheän kannan alueella hirvikantaa pyritään edelleen leikkaamaan.

Valkohäntäpeuran osalta lupamäärä kasvoi noin 13 prosenttia edelliseen kauteen verrattuna. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan valkohäntäpeurakanta on Kaakkois-Suomessa edellisvuoden tasolla. Valkohäntäpeuran esiintymisessä alueella on suuria eroja. Tihein valkohäntäpeurakanta on alueen länsi- ja eteläosissa.

Hirvenmetsästys alkaa täysimittaisesti 10. lokakuuta. Sitä ennen hirveä on mahdollista metsästää vahtimalta pelloilta 1. syyskuuta alkaen. Valkohäntäpeuraa on mahdollista metsästää vahtimalla syyskuun alusta ja täysimittaisesti 26. syyskuuta alkaen.

Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa. Osa luvista on niin sanotuissa lupapankeissa, joita käytetään luvansaajien harkinnan mukaan. Pankkiluvat suunnataan tarvittaessa metsästyksen edetessä havaittuihin hirvitihentymiin tai vahinkoalueille.

Lisätietoja

Mutanen, Henri

  • Riistapäällikkö, Etelä-Häme
  • Metsästäjätutkinto, koirakokeiden ja -koulutusten luvat
  • 0294312223
  • henri.mutanen@riista.fi