Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty Kaakkois-Suomeen

Suomen riistakeskuksen Kaakkois-Suomen toiminta-alueelle myönnettiin metsästyskaudelle 2023-2024 2 498 hirven pyyntilupaa ja 205 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Sekä hirven että valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä pienentyi edellisvuodesta.

Alueelliset riistaneuvostot ovat asettaneet tavoitteet hirvikannan hoidolle vuosille 2021–2023. Kaakkois-Suomessa metsästyksen jälkeisen kannan keskimääräiseksi tasoksi tavoitellaan 2,7–3,2 hirveä 1000 hehtaaria kohden. Valkohäntäpeuralle on sitä vastoin asetettu oma tiheystavoite jokaiselle hirvitalousalueelle, johtuen kannan koon vaihteluista hirvitalousalueiden välillä. Tavoitekannat vaihtelevat alueen itäosien 1,5-2 valkohäntäpeurasta länsiosien 2,5-4 valkohäntäpeuraan 1000 hehtaaria kohden. Seuraavan kerran kantatavoitteet asetetaan keväällä 2024.

Myönnettävien pyyntilupien määrään vaikuttavat hirvieläinten kannanhoidolle asetetut tavoitteet ja hirvieläinkantojen koko. Arvion hirvieläinkantojen koosta tuottaa Luonnonvarakeskus pohjautuen metsästäjien tekemiin havaintoihin. Kanta-arvion mukaan hirvikanta on Kaakkois-Suomessa pääosin asetettujen tavoitteiden yläpuolella. Näillä alueilla tavoitellaan edelleen kannan leikkausta kohti asetettua kantatavoitetta. Valkohäntäpeura on suurimmassa osassa Kaakkois-Suomea verrattain harvalukuinen ja kannan koko on alle asetettujen tavoitteiden koko toimialueella.

Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa. Suositusten mukaisesti käytettynä pyyntiluvilla voidaan kaataa noin 3 600 hirveä. Osa hirviluvista on niin sanotuissa lupapankeissa, joita kohdennetaan tarvittaessa metsästyksen aikana havaittuihin hirvitihentymiin tai vahinkoherkille alueille.

Hirvenmetsästys alkaa täydellä teholla lauantaina 14. lokakuuta ja valkohäntäpeuran 30.9. Molempia voidaan ampua vahtimalla syyskuun alusta alkaen. Hirven osalta vahtimismetsästys koskee ainoastaan pelloilla tapahtuvaa metsästystä.

 

Lisätietoja

Mutanen, Henri

  • Riistapäällikkö, Etelä-Häme
  • Metsästäjätutkinto, koirakokeiden ja -koulutusten luvat
  • 0294312223
  • henri.mutanen@riista.fi