Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty Kaakkois-Suomeen  

Suomen riistakeskuksen Kaakkois-Suomen toimialueelle on myönnetty syksyn metsästyskaudelle 2241 hirven pyyntilupaa ja 543 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Hirven pyyntilupien määrä kasvoi ja valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä pieneni edellisvuodesta.

Hirven osalta lupamäärä kasvoi noin 10 prosenttia edelliseen metsästyskauteen verrattuna. Luonnonvarakeskuksen keväällä julkaiseman arvion mukaan hirvikanta on Kaakkois-Suomen alueella laskenut aikaisemmasta. Hirvitilanne vaihtelee paljon alueen eri osissa. Kaakkois-Suomen alueellinen riistaneuvosto on asettanut tavoitetiheydeksi 2,7–3,2 hirveä/1000 ha alueen neljälle hirvitalousalueelle. Etelä-Savo – Kaakkois-Suomi -hirvitalousalueen tavoite on 2,5-3 hirveä/1000 ha. Kahdella hirvitalousalueella kanta on tavoitteessa ja kolmella hieman tavoitetta tiheämpi. Tiheän kannan alueella hirvikantaa pyritään edelleen leikkaamaan.

Valkohäntäpeuran osalta pyyntilupamäärä lähes puolittui edelliseen metsästyskauteen verrattuna, mutta myönnetty lupamäärä kuitenkin mahdollistaa vähintäänkin viime kauden tasoisen saalismäärän. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan valkohäntäpeurakanta Kaakkois-Suomessa pieneni hieman edellisvuoden tasosta. Esiintymisessä alueella on kuitenkin suuria eroja. Tihein valkohäntäpeurakanta on alueen länsi- ja eteläosissa.

Hirvenmetsästys alkaa täysimittaisesti 9. lokakuuta. Sitä ennen hirveä on mahdollista metsästää vahtimalta pelloilta 1. syyskuuta alkaen. Valkohäntäpeuraa on mahdollista metsästää vahtimalla syyskuun alusta ja täysimittaisesti 25. syyskuuta alkaen.

Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa. Osa luvista on niin sanotuissa lupapankeissa, joita käytetään luvansaajien harkinnan mukaan. Pankkiluvat suunnataan tarvittaessa metsästyksen edetessä havaittuihin hirvitihentymiin tai vahinkoalueille.

 

Lisätietoja

Tolvanen, Jouni

  • Riistasuunnittelija, Kaakkois-Suomi
  • Nuorisotoiminta
  • 029 431 2222
  • jouni.tolvanen@riista.fi