Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan metsästyskauden hirvieläinten pyyntiluvat. Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 47 691 hirven, 63 260 valkohäntäpeuran, 339 kuusipeuran ja 18 metsäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty.

Hirven pyyntilupamäärä säilyi lähellä viime vuoden lukuja lupamäärän pienentyessä kaikkiaan noin viisi prosenttia.  Lupamäärä pienentyi hieman useimmilla riistakeskusalueilla, eniten Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa. Pyyntilupamäärä kasvoi eniten Kainuussa, mutta jonkin verran myös Lapissa ja Rannikko-Pohjanmaalla. Muutokset lupamäärissä peilaavat alueen hirvikannan kokoa ja kehitystä. Verotussuunnittelulla pyritään mitoittamaan tarvittavaa pyyntilupamäärää, mutta lupia voidaan myöntää enintään hakijoiden hakema määrä.

Luonnonvarakeskuksen tuottamien arvioiden mukaan hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin 8,5 prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen noin 87200 hirveä (95 % luottamusväli 74800 – 100600 hirveä).  Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 68 000–85 000 yksilön talvikantaan. Hirvikanta on pienentynyt viime vuosina, mutta hieman alle puolella hirvitalousalueista hirvikanta on edelleen tavoitetasoa tiheämpi. Metsästyksellä pyritään säätelemään hirvikantaa tavoitteeksi asetetulle tasolle.

Viime syksyn metsästyksessä saatiin saaliiksi 52 300 hirveä ja pyyntiluvista käytettiin noin 80 prosenttia.

Valkohäntäpeuralupia jälleen ennätysmäärä

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen valkohäntäpeurakanta oli viime kauden metsästyksen jälkeen noin 109000 yksilöä (95 % luottamusväli 105000 – 114000) yksilöä. Arvion mukaan ennätyssuuri, noin 60500 yksilön saalis pysäytti kahdeksan vuotta jatkuneen kannan nopean kasvun. Valkohäntäpeurakanta keskittyy voimakkaasti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueille.

Tulevana syksynä tavoitteena on voimakkaalla metsästyksellä pienentää valkohäntäpeurakantaa sen tiheimmillä esiintymisalueilla. Tulevalle metsästyskaudelle myönnetty valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä on noin yhdeksän prosenttia suurempi kuin edellisvuonna ja samalla suurempi kuin koskaan aiemmin.

Hirvieläinten metsästys alkaa syyskuun alussa

Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa sekä Lapin maakunnassa hirven metsästysaika on kaksivaiheinen ja metsästyksen ensimmäinen jakso alkaa syyskuun alussa. Samaan aikaan maassa hirven ja valkohäntäpeuran metsästys alkaa syyskuun alussa niin sanotulla vahtimismetsästyksellä, jolloin mm. koiran käyttäminen on kiellettyä.

Myönnetyt hirvieläinten pyyntiluvat 2020 alueittain_taulukko_(PDF)

Lisätietoja

Körhämö, Jani

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Häme (Toimivapaalla)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024