Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntilupia edellisvuotta enemmän

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan metsästyskauden hirvieläinten pyyntiluvat. Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä noin 41 722 pyyntilupaa hirvelle, 29 030 valkohäntäpeuralle, 153 kuusipeuralle ja 19 metsäpeuralle. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Hirville myönnettiin tänä vuonna noin 11,5 prosenttia enemmän pyyntilupia kuin viime vuonna. Valkohäntäpeurojen pyyntilupamäärä puolestaan on noin 12,5 prosenttia suurempi kuin edelliskaudella. Viime syksyn metsästyksessä saatiin saaliiksi noin 44 000 hirveä ja noin 26 600 valkohäntäpeuraa.

Suomen riistakeskus tarjoaa tänä syksynä hirvenpyyntiluvan saajille mahdollisuuden ilmoittaa saadut hirvisaaliit ja metsästyksen aikana tehdyt hirvihavainnot Oma riista -palvelun avulla. Jokainen palveluun rekisteröitynyt seuran jäsen ja hirvenmetsästyksen johtaja voi seurata seurueensa hirvijahdin etenemistä ja Luonnonvarakeskuksen tuottamia, jahdin kuluessa tarkentuvia raportteja omalta tietokoneeltaan.

Pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästys on mahdollista aloittaa syyskuun viimeisenä lauantaina, joka on tänä vuonna 24. syyskuuta. Hirviä voidaan metsästää vuodenvaihteeseen asti ja peuroja tammikuun loppuun saakka. Enontekiöllä, Inarissa, Muoniossa ja Utsjoella hirven pyyntiaika on 1.–20.9. ja 11.10.–30.11.

Hirvilupiin eniten lisäystä Pohjois-Suomessa

Metsästyksellä pyritään säätelemään hirvikantaa kullekin hirvitalousalueelle asetetun tavoitteen mukaisesti. Riistantutkimus tuottaa vuosittain arviot hirvikannan koosta ja rakenteesta. Riistanhoitoyhdistysten keväällä laatimilla verotuslaskelmilla määritettiin kehykset tulevan syksyn hirviverotukselle ja laskelmat toimivat osaltaan taustana hirvilupapäätöksille.

Hirven pyyntilupamäärä kasvoi viime vuoteen verrattuna selvimmin Pohjois-Suomessa Kainuun, Lapin ja Oulun alueilla. Rannikko-Pohjanmaalla lupamäärä kasvoi myös selvästi, mutta muutoin Pohjanmaalla lupamäärä hieman pienentyi edellisestä vuodesta. Voimakkaimmin hirven pyyntilupamäärä pienentyi Pohjois-Karjalassa.

Valkohäntäpeurakanta keskittyy voimakkaasti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueille ja pyyntilupamäärä kasvoi runsaalla kymmenellä prosentilla kaikilla mainituilla riistakeskusalueilla viime vuoteen verrattuna.

Hirvieläinsäädöksiä uudistetaan

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut esityksen metsästysasetuksen muuttamisesta. Merkittävin esitetty uudistus on hirvenmetsästyksen alun siirtäminen suurimmassa osassa maata myöhemmäksi lokakuun toiseen lauantaihin. Lisäksi Ylä-Lapin aikaistettua hirvenmetsästystä laajennettaisiin Keski-Lapin alueelle. Hirvieläinten vasasuoja esitetään lyhennettäväksi ja siirrettäväksi pois rikosoikeudellisen vastuun alta. Vastaisuudessa vastuu siirtyy yhä enemmän metsästyksenjohtajalle sekä metsästäjille itselleen. Vasallista naarashirveä ei tule siis edelleenkään kaataa.  Myös pyyntilupien hakumenettelyjä kevennetään.

Esitykseen on pyydetty lausunnot alkukesästä ja valtaosan muutoksista on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Tämän syksyn metsästyksessä noudatetaan edelleen nykyisiä metsästysaikoja.

Hirvieläinten pyyntiluvat 2016 alueittain

Lisätietoja

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä