Siirry sisältöön

Hirvieläinkolarit lisääntyneet Keski-Suomessa vuodentakaisesta

Hirvieläinkolareita on sattunut Keski-Suomessa tänä vuonna 7.8. mennessä 258 kappaletta, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana onnettomuuksia oli 211. Lisäystä vuodentakaiseen on 22 prosenttia.

Kuluvana vuonna hirvikolareita on tapahtunut 89 ja lisäystä viime vuoteen oli 14 prosenttia, vaikka hirvikanta on pienentynyt vuodentakaisesta. Valkohäntäpeurakolarien määrä pysyi ennallaan 27 kappaleessa. Metsäkauriskolareita sattui 139 ja lisäystä viime vuoteen on 31 prosenttia. Jyväskylän ympäristössä metsäkauriskolareita oli jopa kaksinkertainen määrä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Erityisesti syksyllä on syytä olla tarkkaavaisena liikenteessä ja hidastaa hirvivaroitusmerkkien alueella, sillä hirvieläinkolareita tapahtuu syys-joulukuun aikana enemmän kuin muina vuodenaikoina. Syinä tähän ovat hämärän ja vilkkaan liikenteen ajoittuminen samaan aikaan. Lisäksi siirtyminen talvilaidunalueille ja metsästys saavat eläimet liikkeelle.

Suomen riistakeskus toivoo, että metsästäjät kohdistaisivat hirvieläinten verotusta alueille, joilla tapahtuu eniten onnettomuuksia. Onnettomuuden varalta kannattaa tulostaa riistaonnettomuusmerkki osoitteesta riista.fi ja laittaa se autoon. Merkissä on toimintaohjeet kolarin sattuessa ja sillä voi merkitä onnettomuuspaikan loukkaantuneen eläimen jäljittämisen helpottamiseksi. Aina kolarin tapahduttua on soitettava hätänumeroon, vaikka henkilövahinkoja ei tulisi. Hätäkeskus välittää tiedon mahdollisesti loukkaantuneesta eläimestä suurriistavirka-avun vapaaehtoisille, jotka käyvät tarkistamassa eläimen tilan ja tarvittaessa lopettavat sen.
Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.