Siirry sisältöön

Hirvenmetsästyksen tulos Satakunnassa

Tammikuun puolivälissä päättyneellä hirvenmetsästyskaudella riistakeskuksen Satakunnan toimialueella kaadettiin 3 299 hirveä. Saalismäärä väheni hieman edellisvuodesta, mutta oli edelleen korkealla tasolla 2000 -luvun keskiarvoon nähden.

Kauden kokonaissaaliista 48 % oli vasoja, ja kaadetuista aikuisista hirvistä puolet naaraita ja puolet uroksia. Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin 88 %. Pinta-alaan suhteutettuna eniten hirviä kaatui viime vuosien tapaan Satakunnan pohjoisella rannikkoseudulla.

Hirvikannan tiheys on viime vuosina ollut Satakunnan alueellisen riistaneuvoston asettamien hirvitiheystavoitteiden ylärajoilla tai yläpuolella. Hirvikantaa onkin viime vuosina pyritty leikkaamaan kohti hirvitalousalueittain asetettuja tavoitetiheyksiä. Luonnonvarakeskus tuottaa lähiaikoina arvion tämän hetkisestä hirvikannan koosta ja rakenteesta.

Satakunnan toimialue on jaettu neljään hirvitalousalueeseen, ja alueella toimii noin 200 hirvieläimiä metsästävää seuraa ja seuruetta. Toimialueen noin 15 000:sta metsästyskortin lunastaneesta henkilöstä hirvieläinjahteihin osallistuu arviolta noin 6000 henkilöä.

Lisätietoja:

riistapäällikkö Antti Impola, p. 029 431 2321, antti.impola@riista.fi

riistasuunnittelija Reima Laaja, p. 029 431 2322, reima.laaja@riista.fi