Siirry sisältöön

Hirvenmetsästyksen tulos Satakunnassa

Tammikuun puolivälissä päättyneellä hirvenmetsästyskaudella riistakeskuksen Satakunnan toimialueella kaadettiin 2 626 hirveä. Saalismäärä väheni noin 12 % edellisvuodesta, mutta vastasi viimeisen 10 vuoden keskimääräistä saalismäärää.

Kauden kokonaissaaliista noin 47 % oli vasoja, ja kaadetuista aikuisista hirvistä noin 53 % oli uroksia. Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin 81 %. Pinta-alaan suhteutettuna eniten hirviä kaatui perinteiseen tapaan Satakunnan pohjoisella rannikkoseudulla, jossa kaadettiin noin 3 hirveä 1000 hehtaaria kohti. Keskimäärin koko Satakunnan riistakeskusalueella saalistiheys oli 2,4 hirveä 1000 hehtaaria kohti.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikannan tiheys oli Satakunnassa vuonna 2022 keskimäärin alueellisen riistaneuvoston asettamien hirvitiheystavoitteiden mukainen. Luonnonvarakeskus tuottaa lähiaikoina arvion hirvikannan koosta ja rakenteesta tällä hetkellä.

Satakunnan toimialue on jaettu neljään hirvitalousalueeseen, ja alueella toimii noin 200 hirvieläimiä metsästävää seuraa ja seuruetta. Toimialueen noin 15 000:sta metsästyskortin lunastaneesta henkilöstä hirvieläinjahteihin osallistuu arviolta noin 6 000 henkilöä.

Lisätietoja

Impola, Antti

  • Riistapäällikkö, Satakunta
  • Riistaneuvostot
  • 029 431 2321
  • antti.impola@riista.fi

Laaja, Reima

  • Riistasuunnittelija, Satakunta
  • Suurriistavirka-apu (SRVA)
  • 029 431 2322
  • reima.laaja@riista.fi