Siirry sisältöön

Hirvenmetsästykseen myönnettiin Lapin alueelle 5 867 pyyntilupaa.

Myönnetty pyyntilupamäärä laski edellisvuodesta 33 prosenttia. Edellisellä metsästyskaudella Lapissa saatiin saaliiksi 7 309 hirveä, joista vajaa kolmasosa oli vasoja. Myönnetyistä 8 714 pyyntiluvasta käytettiin 70 prosenttia.

Syksyn 2022 metsästyskaudelle myönnetty pyyntilupamäärä perustuu Lapin alueellisen riistaneuvoston keväällä 2021 Lapin yhdeksälle hirvitalousalueelle asettamiin hirvikannan tiheystavoitteisiin. Tavoitteet ovat hirvitalousaluekohtaisia ja voimassa kolme vuotta. Tavoitehaarukoiden mukainen hirvikanta Lapissa on 13 481–18 109 hirveä, keskimäärin noin 15 800 hirveä. Kanta on laskenut Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan vuosien 2016–2017 huipun 25 000 hirvestä alle 17 000 hirveen. Lapin hirvikanta on arvion mukaan alimmillaan koko 2000-luvulla.

Tulevan kauden metsästykseen myönnetyllä lupamäärällä pyritään pääosassa hirvitalousalueita vakiinnuttamaan nyt saavutettu hirvikannan tavoitetaso. Osalla hirvitalousalueista kantaa pyritään vielä hieman leikkaamaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti Inarin länsiosassa pyritään kantaa pienentämään. Vastaavasti Sodankylässä, jossa kanta on tavoitetta pienempi, on lupamäärää leikattu kannan kasvun mahdollistamiseksi.

Myönnetyllä lupamäärällä hirvien aiheuttamat vahingot pyritään pitämään kohtuullisella tasolla, ottamaan huomioon alueelliset erityispiirteet hirvikannan hoidossa ja säilyttämään hirvikanta elinvoimaisena. Hirven aiheuttamien liikenne- ja metsävahinkojen määrä Lapissa on pysynyt kohtuullisena, mikä havaittiin kevään hirvisidosryhmäkuulemisessakin. Alkuvuoden hirvikolareiden määrä on SRVA-tilastojen perusteella pysynyt samansuuruisena kuin kahtena edellisenä vuotena.

Hirvenmetsästyksen ensimmäinen pyyntijakso Lapissa on 1.9.–20.9. Toinen pyyntijakso alkaa 1.10.2022 ja päättyy 15.1.2023. Poronhoitoalueella koiran käyttö on kielletty metsästyksessä aikavälillä 1.1.–15.1. Metsästyksessä tulee huomioida muut luonnossa liikkuvat ja kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että metsästys tapahtuu turvallisesti.

Hirviluvat_yhteenveto_2022

Lisätietoja:

22.7.2022
Sami Tossavainen, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus Lappi
029 431 2304, sami.tossavainen@riista.fi

Alkaen 25.7.2022
Pirkka Peltonen, hirvitalousaluesuunnittelija, Suomen riistakeskus Lappi
029 431 2310, pirkka.peltonen@riista.fi

Lisätietoja

Peltonen, Pirkka

  • Hirvitalousaluesuunnittelija
  • 0294312310
  • pirkka.peltonen@riista.fi
  • Toimipiste Rovaniemi.