Siirry sisältöön

Ealgabivdui mieđihedje Lappi guvlui 5 867 bivdolobi

Mieđihuvvon bivdolohpemearri njiejai ovddit jagis 33 proseantta. Ovddit bivdobajis Lappis godde 7 309 ealgga, main váile goalmmádas ledje miesit. Mieđihuvvon 8 714 bivdolobis geavahedje 70 proseantta.

Čavčča 2022 meahcástanbadjái mieđihuvvon bivdolohpemeari vuođđun lea Lappi guvllolaš fuođđoráđi giđđat 2022 Lappi ovcci ealgadoalloguvlui ásahan ealganáli dávjodatmihttomeriin. Mihttomearit leat ealgadoalloguovlluid guovdu ja fámus golbma jagi. Mihttomearregaskkaid čuvvon ealganálli Lappis lea 13481-18109 ealgga, gaskamearálaččat sulaid 15 800 ealgga. Nálli lea njiedjan Luondduváriidguovddáža nálleárvvoštallama mielde jagiid 2016-2017 alimus dásis 25 000 ealggas 17 000 elgii. Lappi ealganálli lea árvvoštallama mielde vuolimus dásis olles 2000-logus.

Boahttevaš baji bivdui mieđihuvvon lohpemeriin figgat eanaš oasis ealgadoalloguovlluin stáđásmahttit dál fáhtejuvvon ealganáli mihttomearredási. Oasis ealgadoalloguovlluin náli figgat vel vehá čuohppat mihttomeari fáhtema dihtii. eandalii Anára oarjeoasis náli figgat unnudit. Dávisteaddji vugiin Soađegilis, gos nálli lea unnit go mihttomearri, leat lohpemeari čuohppan náli šaddama vejolažžan dahkama ovdii.

Mieđihuvvon lohpemeriin ealggaid dagahan vahágiid figgat doallat govttolaš dásis, váldimiin vuhtii guvllolaš sierrasárgosiid ealganáli dikšumis ja seailluhit ealganáli eallinfámolažžan. Ealggaid dagahan johtalus- ja vuovdevahágiid mearri Lappis lea bisson govttolažžan, mii áicojuvvui giđa ealgačanusjoavkogullamisge. Álgojagi ealgabárttiid mearri lea SRVA-statistihkaid vuođul bisson seammasturrosažžan go guovtti ovddit jagi.

Ealgabivddu vuosttas bivdoáigodat Lappis lea 1.9.-20.9. Nubbi bivdoáigodat álgá 1.10.2022 ja nohká 15.1.2023. Boazodoalloguovllus beatnaga ávkkástallan bivddus lea gildojuvvon 1.1.-15.1. Bivddus galgá váldit vuhtii eará luonddus johttiid ja giddet earenoamáš fuomášumi dasa, ahte bivdu dáhpáhuvvá dorvvolaččat.

Hirviluvat_yhteenveto_2022

Lassedieđut:

22.7.2022
Sami Tossavainen, fuođđooaivámuš, Suoma fuođđoguovddáš, Lappi
029 431 2304, sami.tossavainen@riista.fi

25.7.2022 rájes
Pirkka Peltonen, ealgadoalloáššedovdi, Suoma fuođđoguovddáš, Lappi
029 431 2310, pirkka.peltonen@riista.fi

Additional information

Peltonen, Pirkka

  • Plánejeaddji
  • 0294312310
  • pirkka.peltonen@riista.fi
  • Toimipiste Rovaniemi.