Siirry sisältöön

Hirvenmetsästykseen myönnettiin Lapin alueelle 4121 pyyntilupaa

Myönnetty pyyntilupamäärä laski edellisvuodesta 30 prosenttia. Edellisellä metsästyskaudella Lapissa saatiin saaliiksi 4 618 hirveä, joista kolmasosa oli vasoja. Myönnetyistä 5 869 pyyntiluvasta käytettiin 65 prosenttia.

Syksyn 2023 metsästyskaudelle myönnetty pyyntilupamäärä perustuu Lapin alueellisen riistaneuvoston keväällä 2021 Lapin yhdeksälle hirvitalousalueelle (HTA) asettamiin hirvitalousaluekohtaisiin hirvikannan tiheystavoitteisiin – tavoitteet asetetaan seuraavan kerran maaliskuussa 2024. Hirvikannan hoitosuunnitelman mukaan hirvikantaa hoidetaan hirvitalousalueittain. Riittävän laaja pinta-ala mahdollistaa sen, että suuri osa alueen hirvistä elää hirvitalousalueen sisällä ympäri vuoden.

Tavoitehaarukoiden mukainen hirvikanta Lapissa on 13 481–18 109 hirveä, keskimäärin noin 15 800 hirveä. Kanta on laskenut Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan vuosien 2016–2017 huipun 25 000 hirvestä 15 300 hirveen. Lapin hirvikanta on arvion mukaan alimmillaan koko 2000-luvulla. Vaikka keskimäärin Lapissa ollaan kantatavoitteessa, eri puolilla Lappia hirvikanta vaihtelee suhteessa tavoitteisiin. Ainoastaan Inarin hirvitalousalueella kanta on tavoitteen yläpuolella. Lupamäärä mahdollistaa kannan leikkauksen erityisesti Inarin länsiosissa.

Hirvikantaa pyritään hallitusti nostamaan hirvitalousalueilla, jotka ovat kanta-arvion mukaan tavoitteen alapuolella. Lupamäärä mahdollistaa kannan nousun erityisesti Sodankylässä (HTA 4), Itä-Lapissa (HTA 6), Rovaniemellä (HTA 7) ja Ranuan ja Posion alueella (HTA 9). Maltillisella verotuksella hirvikantaa pyritään kasvattamaan tavoitellulle tasolle useamman vuoden aikajänteellä. Metsästyksen yhteydessä metsästäjät keräävät kannansäätelyn ja kanta-arvion kannalta tärkeää havaintotietoa kannasta ja sen rakenteesta tulevia vuosia varten.

Hirvijahti alkaa syyskuussa

Myönnetyllä lupamäärällä hirvien aiheuttamat vahingot pyritään pitämään kohtuullisella tasolla, ottamaan huomioon alueelliset erityispiirteet hirvikannan hoidossa ja säilyttämään hirvikanta elinvoimaisena. Hirven aiheuttamien liikenne- ja metsävahinkojen määrä Lapissa on pysynyt kohtuullisena. Alkuvuoden hirvikolareiden määrä on SRVA-tilastojen perusteella hieman pienempi kuin kahtena edellisenä vuotena.

Hirvenmetsästyksen ensimmäinen pyyntijakso Lapissa on 1.9.–20.9. Toinen pyyntijakso alkaa 7.10.2023 ja päättyy 15.1.2024. Poronhoitoalueella koiran käyttö on kielletty metsästyksessä aikavälillä 1.1.–15.1.2024. Metsästyksessä tulee huomioida poroelinkeino sekä muut luonnossa liikkuvat. Tärkeintä on kiinnittää erityistä huomiota siihen, että metsästys tapahtuu turvallisesti.

Lisätietoja

Peltonen, Pirkka

  • Hirvitalousaluesuunnittelija
  • 0294312310
  • pirkka.peltonen@riista.fi
  • Toimipiste Rovaniemi.

Tossavainen, Sami

  • Riistapäällikkö, Lappi
  • MetsL 8 pykälän alue
  • 029 431 2304
  • sami.tossavainen@riista.fi