Siirry sisältöön

Ealgabivdui mieđihedje Lappi guvlui 4121 bivdolobi

Mieđihuvvon bivdolohpemearri njiejai ovddit jagis 30 proseantta. Ovddit bivdobajis Lappis godde 4 618 ealgga, main goalmmádas ledje miesit. Mieđihuvvon 5 869 bivdolobis geavahedje 65 proseantta.

Čavčča 2023 meahcástanbadjái mieđihuvvon bivdolohpemeari vuođđun lea Lappi guvllolaš fuođđoráđi giđđat 2021 Lappi ovcci ealgadoalloguvlui (EDG) ásahan ealganáli dávjodatmihttomeriin – mihttomearit ásahuvvojit čuovvovaš háve njukčamánus 2024. Ealganáli dikšunplána mielde ealganáli dikšut ealgadoalloguovlluid guovdu. Doarvái viiddis viidodat dahká vejolažžan dan, ahte stuorra oassi guovllu ealggain ellet ealgadoalloguovllu siste birra jagi. Mihttomearregaskkaid čuvvon ealganálli Lappis lea 13 481-18 109 ealgga, gaskamearálaččat sulaid 15 800 ealgga. Nálli lea njiedjan Luondduváriidguovddáža nálleárvvoštallama mielde jagiid 2016-2017 alimus dásis 25 000 ealggas 15 300 elgii. Lappi ealganálli lea árvvoštallama mielde vuolimus dásis olles 2000-logus.

Vaikko gaskamearálaččat Lappis leat nállemihttomearis, sierra sajiin Lappi ealganálli molsašuddá mihttomeriid dáfus. Dušše beare Anára ealgadoalloguovllus nálli lea mihttomeari bajábealde. Lohpemearri dahká vejolažžan náli čuohppama earenoamážit Anára oarjeosiin. Oasis ealgadoalloguovlluin náli figgat hálddašuvvon vuogi mielde šaddadit ealgadoalloguovlluin, mat leat nálleárvvoštallama mielde mihttomeari vulobealde. Lohpemearri dahká vejolažžan náli šaddama earenoamážit Soađegilis (EDG 4), Nuorta-Lappis (EDG 6), Roavvenjárggas (EDG 7) ja Ranua ja Posio guovlluin (EDG 9). Mášolaš vearuhusain figgat šaddadit ealganáli mihttomeari dássái máŋgga jagi áigegaskkas. Meahccebivddu oktavuođas meahcásteaddjit čogget nállemuddema ja nálleárvvoštallama dáfus dehálaš áiccadieđu nális ja dan ráhkadusas boahttevaš jagiid várás.

Mieđihuvvon lohpemeriin ealggaid dagahan vahágiid figgat doallat govttolaš dásis, váldimiin vuhtii guvllolaš sierrasárgosiid ealganáli dikšumis ja seailluhit ealganáli eallinfámolažžan. Ealggaid dagahan johtalus- ja vuovdevahágiid mearri Lappis lea bisson govttolažžan. Álgojagi ealgabárttiid mearri lea SRVA-statistihkaid vuođul geahppánan guovtti ovddit jagis.

Ealgabivddu vuosttas bivdoáigodat Lappis lea 1.9.-20.9. Nubbi bivdoáigodat álgá 7.10.2023 ja nohká 15.1.2024. Boazodoalloguovllus beatnaga ávkkástallan bivddus lea gildojuvvon 1.1.-15.1.2024. Bivddus galgá váldit vuhtii boazodoalu ja eará luonddus johttiid. Deháleamos lea giddet earenoamáš fuomášumi dasa, ahte bivdu dáhpáhuvvá dorvvolaččat.

Additional information

Peltonen, Pirkka

  • Plánejeaddji
  • 0294312310
  • pirkka.peltonen@riista.fi
  • Toimipiste Rovaniemi.

Tossavainen, Sami

  • Fuođđooaivámuš, Lappi
  • Ml 8 paragráfa guovlu
  • 029 431 2304
  • sami.tossavainen@riista.fi