Siirry sisältöön

Hallinto-oikeus kumosi koirasusipäätöksen

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa Ylämaan koirasusitapauksessa. Hallinto-oikeus kumosi Suomen riistakeskuksen päätöksen.

Hallinto-oikeus toteaa, että susi on luontodirektiivissä mainittu eläinlaji, joka edellyttää tiukkaa suojelua. Näin ollen koirasusien poistaminen susikannan geeniperimän suojelemiseksi oli sellainen peruste, joka oikeutti poikkeusluvan myöntämisen. Hallinto-oikeuden mukaan poikkeusluvan myöntämistä luonnonvaraisen eläimistön säilyttämiseksi oli tuettu päätöksessä riittävän selvin ja täsmällisin perustein, siten kuin unionin tuomioistuimen luontodirektiivin 16 artiklaa koskevassa oikeuskäytännössä edellytetään.

Hallinto-oikeus toteaa Luonnonvarakeskuksen lausuntoon viitaten, että koirasusien pyynti loukuilla on yksi mahdollinen  pyyntimenetelmä, vaikka sitä ei ole  suositeltu pääasialliseksi pyyntimenetelmäksi. Suomen riistakeskuksen päätöksestä ei kuitenkaan käynyt ilmi, että koirasusien pyyntiä loukuilla olisi kokeiltu tai tarkemmin selvitetty. Näin ollen Suomen riistakeskuksen ei voitu katsoa selvittäneen riittävästi muita mahdollisia toimenpiteitä, jotka olisi voitu poikkeusluvan sijasta toteuttaa.

Suomen riistakeskus katsoo, että hallinto-oikeuden ratkaisu selventää oikeudellisia edellytyksiä koirasusien poistamiseksi.

– Tämä on merkittävää, koska Ylämaan koirasusilaumasta liikkeelle lähteneestä yksilöstä on saatu todennettu DNA-näyte länsirannikolta Närpiöstä. Muita laumasta lähteneitä yksilöitä voi olla muualla Suomessa, julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen Suomen riistakeskuksesta sanoo.

Susikannan geeniperimän suojeleminen on tärkeää. Suomen riistakeskus tulee ottamaan huomioon hallinto-oikeuden ratkaisussa esitetyt asiat seuraavien koirasusia koskevien poikkeuslupahakemusten käsittelyssä.

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi