Siirry sisältöön

Hallinto-oikeus keskeyttänyt Somerniemen susilauman metsästyksen täytäntöönpanon

Turun hallinto-oikeus on välipäätöksellään keskeyttänyt Suomen riistakeskuksen 29.12.2021 tekemän päätöksen täytäntöönpanon kannanhoidollisesta sudenmetsästyksestä. Päätöksellä olisi sallittu 1.2.-15.2.2022 kolmen suden pyynti Someron, Nummi-Pusulan ja Tammelan alueelta niin sanotun Somerniemen laumasta.

Hallinto-oikeus toteaa, että valituksenalainen poikkeuslupa on myönnetty metsästyslain 41 a §:n 3 momentin nojalla ja kyse on suden niin sanotusta kannanhoidollisesta metsästyksestä. Kysymys ei ole poikkeusluvasta, joka olisi myönnetty metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla yleisen turvallisuuden kannalta pakottavista syistä.

Asiassa esitetyt seikat huomioon ottaen päätöksen täytäntöönpano on hallinto-oikeuden mukaan tässä vaiheessa syytä kieltää. Lisäksi muutoksenhaku voi käydä hyödyttömäksi, jos päätös pannaan tässä vaiheessa täytäntöön.

Hallinto-oikeus ratkaisee varsinaisen valitusasian myöhemmin.

Hallinto-oikeuden päätös (oikeus.fi)

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi