Siirry sisältöön

Evira: Muistutus metsästäjille tuontirajoituksista EU:n ulkopuolelta

Peuraeläinten virtsan tuominen kiellettyä Peuraeläinten virtsan tuonti tai tilaaminen nettikaupasta on sivutuoteasetuksen mukaan kiellettyä EU:n ulkopuolisista maista. Hirvieläinten näivetystauti eli chronic wasting disease voi levitä peuraeläinten virtsasta, jota käytetään metsästyksessä houkutustarkoituksiin. Hirvieläinten näivetystautia on varsinkin Kanadassa ja Yhdysvalloissa esiintynyt jo kauan ja tuonti aiheuttaa uhkan näivetystaudin leviämisestä. Kyseisistä maista on kiellettyä tilata internetistä tai tuoda omaan käyttöön tai myytäväksi EU-maihin peurojen virtsaa metsästystarkoituksissa käytettäväksi. Tulli ohjaa saapuvat tuotteet eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen, jossa ne hylätään tarkastusmaksujen kera. Tuontikielto ei koske synteettisiä tuotteita.

 

Mikäli peuraeläinten näivetystauti leviäisi Suomeen, olisi sillä suuret vaikutukset poroelinkeinoon ja tarhattujen ja villien hirvieläinten terveyteen ja hyvinvointiin.

Lisää tietoa hirvieläinten näivetystaudista:

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/luonnonvaraiset-elaimet/hirvielainten-naivetystauti-cwd/

 

Eläinperäisten tuotteiden tuominen EU:n ulkopuolelta Suomeen

Kaikki eläinperäiset tuotteet ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat tuotteet ja tavarat tulee tarkastuttaa EU:n rajalla eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja tuotteiden tuonti tai tilaaminen EU:n ulkopuolelta omaan käyttöön on pääasiassa kielletty, ellei tuote ole peräisin hyväksytystä maasta ja laitoksesta ja sillä on lähtömaan virkaeläinlääkärin myöntämää EU-mallista terveystodistusta tuontiin. Lisätietoja:

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/yksityishenkilon-metsastysretkelta-tuomat-lihat-ja-lihatuotteet/

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/tuliaistuonti2/

 

Metsästystrofeet

Metsästystrofeiden tuonti EU:n ulkopuolelta on myös säädeltyä. Ilman terveystodistusta saa tuoda muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista saatuja käsiteltyjä trofeita, sekä käsiteltyjä hyönteisiä ja hämähäkkieläimiä. Käsittelyllä tarkoitetaan esimerkiksi kuivausta, plastinaatiota, parkitsemista, niin että trofeet säilyvät huoneenlämmössä. Trofeiden on oltava alueilta, joille ei ole annettu suojapäätöksiä leviävien eläintautien takia. Sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevien metsästystuotteiden tuonti vaatii eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ja niihin kohdistuu muita tuontivaatimuksia.  Afrikkalaisen sikaruton (ASF) esiintymisen johdosta metsästystrofeiden tuontia Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta on rajoitettu.

https://www.evira.fi/yhteiset/elaimista-saatavat-sivutuotteet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/metsastysmuistojen-eli-trofeiden-tuonti/

 

Lisätietoja: Helsingin sataman eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema (Hakuninmaa) rajatarkastus@evira.fi, puh. 0295304335, 040 146 7551

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira