Siirry sisältöön

EU:n asedirektiivi aiheuttaa muutoksia ampuma-aselakiin

Sisäministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka avulla EU:n ampuma-asedirektiivi pannaan täytäntöön Suomessa. Direktiivi edellyttää muutoksia ainakin ampuma-aselakiin ja tarvittaessa myös lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Hankkeen aikana kansalliseen lainsäädäntöön ei tehdä muita kuin ampuma-asedirektiivin edellyttämiä muutoksia. Valmistelussa kuullaan eri sidosryhmiä laajasti ja usein.

EU:n ampuma-asedirektiivin sisältö on jo hyväksytty ja odottaa enää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja Euroopan parlamentin puheenjohtajan allekirjoitusta. Tämä tapahtuu todennäköisesti toukokuussa. Jäsenvaltioiden tulee panna direktiivi täytäntöön pääosin 15 kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.

Hankkeessa laaditaan hallituksen esitys ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanemiseksi. Valmistelutyössä noudatetaan asedirektiivin valmistelun aikana muodostettuja valtioneuvoston ja eduskunnan kantoja. Keskeiset sidosryhmät ovat mukana hankkeen valmistelussa, eri asiantuntijoita kuullaan tarvittaessa ja esitys lähtee myös aikanaan laajalle lausuntokierrokselle. Lisäksi hankkeen edetessä järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia asiantuntijoille ja sidosryhmille.

Uusi direktiivi ei estä reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista

Viime vuoden aikana käydyissä neuvotteluissa Suomi saavutti omat tavoitteensa ja uusi asedirektiivi ei estä reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista. Uudessa asedirektiivissä kielletään lähtökohtaisesti tietyt puoliautomaattiaseen ja ison lippaan yhdistelmät. Näihin aseisiin voi kuitenkin saada poikkeuslupia eri perusteilla, joista Suomelle tärkein on maanpuolustustarkoitus. Lisäksi poikkeuslupia voidaan myöntää esimerkiksi keräilijöille ja ampumaurheilijoille.

Asedirektiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että ampuma-aseiden sisämarkkinat toteutuvat, ja samalla taata korkea turvallisuustaso EU:n kansalaisille. Asedirektiivi on myös osa laajempia, EU:n kokonaisvaltaisia toimia terrorismin ehkäisyssä. Direktiivin säännökset erityisesti aseiden jäljitettävyyden parantamiseksi edistävät sisäistä turvallisuutta. Lisäksi säännökset vahvistavat asekaupan valvontaa ja yhtenäistävät EU:n ampuma-aselainsäädäntöä muutenkin.

Hankkeen toimikausi on 2.5.2017-30.6.2018.

Lisätietoja hankesivulta:
http://intermin.fi/ampuma-asedirektiivi

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Johanna Puiro, 0295 488 584, johanna.puiro@intermin.fi