Siirry sisältöön

Etelä-Savoon kannanhoidollisia ilveslupia edellisvuotta vähemmän

Suomen riistakeskus on myöntänyt Etelä-Savoon joulukuun alusta alkavalle pyyntikaudelle luvan 26 ilveksen kannanhoidolliseen poikkeuspyyntiin. Poikkeusluvat on kohdennettu Luonnonvarakeskuksen kirjaamien pentuehavaintojen perusteella tiheimmille ilvesalueille.

Luonnonvarakeskus on arvioinut Etelä-Savon aikuisilveskannaksi ennen alkavaa metsästyskautta 210 – 225 yksilöä. Koko maan kannaksi Luonnonvarakeskus arvioi noin 1865 – 1990 yli vuoden ikäistä ilvestä. Ilveskanta on pienentynyt valtakunnan tasolla noin 21 % joka on johtanut kannanhoidollisen pyyntilupakiintiön pienenemiseen edellisvuodesta. Tänä vuonna poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella voidaan metsästää 205 ilvestä, kun edellisenä vuonna kiintiön koko oli 404 ilvestä.

Arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin ja Tassu -järjestelmään kirjattuihin pentuehavaintoihin. Vuonna 2017 arvioitiin eteläsavolaisissa metsissä liikkuneen vajaa 45 ilvespentuetta.

Havainnot suurpetojen pentueista tai asutuksen lähellä liikkuvista eläimistä tulee ilmoittaa tuoreeltaan lähimmälle petoyhdyshenkilölle tai riistanhoitoyhdistykselle. Yhteystiedot löytyvät riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi .

Edellisenä metsästyskautena Etelä-Savon ilvessaalis oli 35 eläintä. Ilveksen metsästysaika päättyy 28. helmikuuta.

Lisätietoja

Salo, Ohto

  • Riistapäällikkö, Kaakkois-Suomi
  • Metsästyslain 40 § , 41 c § ja 41 d § mukaiset luvat, Villisika
  • 029 431 2305
  • ohto.salo@riista.fi