Siirry sisältöön

Etelä-Savon ilvesluvat myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt joulukuun alusta alkavalle pyyntikaudelle kannanhoidollisen poikkeusluvan 39 ilveksen metsästykseen. Poikkeusluvat on kohdennettu tiheimmille ilvesalueille. Lupia on myönnetty kaikkiin Etelä-Savon kuntiin.

Luonnonvarakeskus on arvioinut Etelä-Savon aikuisilveskannaksi ennen alkavaa metsästyskautta 240 – 250 vuotta vanhempaa yksilöä. Kanta-arvio kasvoi hieman edellisvuodesta. Arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin ja Tassu -järjestelmään kirjattuihin pentuehavaintoihin. Vuonna 2018 arvioitiin eteläsavolaisissa metsissä liikkuneen noin 50 ilvespentuetta.

Havainnot suurpetojen pentueista tai asutuksen lähellä liikkuvista eläimistä tulee ilmoittaa tuoreeltaan lähimmälle petoyhdyshenkilölle tai riistanhoitoyhdistykselle. Yhteystiedot löytyvät riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi

Edellisenä metsästyskautena Etelä-Savon alueelle myönnetyillä luvilla saalis oli 25 eläintä. Ilveksen metsästysaika päättyy 29. helmikuuta.

Lisätietoja:    riistapäällikkö Petri Vartiainen 029 431 2211