Siirry sisältöön

Etelä-Savon hirvitavoitteet asetettu

Etelä-Savon alueellinen riistaneuvosto on sidosryhmiä kuultuaan päättänyt hirvieläinten kantatavoitteista vuosille 2021–2023. Hirvitiheystavoitteet pysyivät samoina kuin edellisenä kolmivuotiskautena eli 2,5–3,0 hirveä tuhatta maapinta-alan hehtaaria kohden. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain sidosryhmäyhteistyössä.

Riistaneuvosto päätti hirvitavoitteista kolmen hirvitalousalueen osalta. Tämänhetkinen hirvitiheys on asetetussa tavoitehaarukassa ES1 ja ES-KAS-hirvitalousalueella. Kummallakin alueella on noin 2,8 hirveä tuhannella hehtaarilla. KS-ES-EH-hirvitalousalueella vastaava kanta-arvio oli 3,3 hirveä. Siellä nyt asetettu tavoite edellyttää edelleen hirvikannan pienentämistä. Etelä-Savoon ulottuvan PS-ES -hirvitalousalueen tavoitteen asettaa Pohjois-Savon alueellinen riistaneuvosto.

Hirvikannan rakenteen osalta noudatetaan hirvikannan hoitosuunnitelman tavoitteita. Tavoiteltava naaraiden osuus hirvikannassa on noin 1,5 yksilöä yhtä urosta kohti. Metsästyksen jälkeen hirvikannassa tulisi olla 20–30 prosenttia vasoja.

Valkohäntäpeuran osalta Etelä-Savon toimialueella on tavoitteena hallittu valkohäntäpeurakannan leviäminen ja kasvu vahinkotilanne huomioiden.

Asetetut hirvieläintavoitteet ohjaavat maaliskuun puolivälissä käynnistyvää verotussuunnittelua. Suunnittelusta vastaavat hirvitalousalueiden riistanhoitoyhdistykset. Verotussuunnittelun tulos jalkautetaan luvanhakijoille, jotka hakevat pyyntiluvat huhtikuun loppuun mennessä. Suomen riistakeskus päättää pyyntiluvat kesällä ja hirviseurueet laittavat suunnitelmat käytäntöön syksyllä alkavalla metsästyksellä.

Hirvieläintavoitteiden asettamisessa on huomioitu sekä hirvieläinten aiheuttamat vahingot että riistataloudelliset hyödyt. Tavoitteista on kuultu laajasti alueellisia sidosryhmiä, kuten liikenteen ja metsä- ja maatalouden viranomaisia ja järjestöjä sekä metsästykseen ja luonnonsuojeluun liittyviä tahoja. Arviot hirvikannan koosta ja rakenteesta tuottaa Luonnonvarakeskus.

Etelä-Savon alueellisen riistaneuvoston muodostavat kuusi alueen riistanhoitoyhdistysten edustajaa sekä Suomen metsäkeskuksen, Etelä-Savon ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton ja MTK Etelä-Savon edustajat.

Hirvi on Etelä-Savon alueen tärkein riistaeläin. Viime metsästyskaudella Etelä-Savossa kaadettiin 3 259 hirveä ja 357 valkohäntäpeuraa.

Lisätietoja

Vartiainen, Petri

  • Riistapäällikkö, Etelä-Savo
  • Riistanhoitoyhdistystoiminnan kehittäminen
  • 029 431 2211
  • petri.vartiainen@riista.fi