Siirry sisältöön

Etelä-Savon hirvitavoitteet asetettu

Etelä-Savon alueellinen riistaneuvosto on sidosryhmiä kuultuaan päättänyt hirvieläinten kantatavoitteista vuosille 2024–2026. Hirvitiheystavoitteet pysyivät samoina kuin edellisenä kolmivuotiskautena eli 2,5–3,0 hirveä tuhatta maapinta-alan hehtaaria kohden.

Hirvikannan lasku pysähtyi Etelä-Savon hirvitalousalueilla viime syksynä kuten muuallakin Suomessa. Tämänhetkinen hirvitiheys on ES1, ES-KaS ja KS-ES-EH hirvitalousalueilla tavoitehaarukan yläpuolella vaihdellen 3,3 – 3,7 hirveen tuhannella hehtaarilla. Alueellisia eroja on riistanhoitoyhdistysten ja metsästyseurojen tasolla, mutta kokonaisuudessaan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää hirvikantojen pienentämistä kaikilla hirvitalousalueilla.

Hirvikannan rakenteen osalta tavoitellaan 1,5 – 1,8 naarasta yhtä urosta kohden. Metsästyksen jälkeen hirvikannassa tulisi olla 20–30 prosenttia vasoja.

Valkohäntäpeuran osalta Etelä-Savon toimialueella on tavoitteena hallittu valkohäntäpeurakannan leviäminen ja kasvu vahinkotilanne huomioiden. Lumiset talvet ja kasvava petopaine vaikuttavat peurakannan kehitykseen ja kanta sekä saalis kääntyivät laskuun menneen tavoitekauden aikana. Peurasaaliin rakenteeseen tullaankin kiinnittämään huomiota ja tarvittaessa pyyntilupiin asetetaan aikuisehtoja.

Asetetut hirvieläintavoitteet ohjaavat maaliskuun puolivälissä käynnistyvää verotussuunnittelua. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain sidosryhmäyhteistyössä. Suunnittelusta vastaavat hirvitalousalueiden riistanhoitoyhdistykset. Verotussuunnittelun tulos jalkautetaan luvanhakijoille, jotka hakevat pyyntiluvat huhtikuun loppuun mennessä. Suomen riistakeskus päättää pyyntiluvat kesällä ja hirviseurueet laittavat suunnitelmat käytäntöön syksyllä alkavalla metsästyksellä.

Hirvieläintavoitteiden asettamisessa on huomioitu hirvieläinten aiheuttamat vahingot, kantojen tila ja riistataloudelliset hyödyt. Tavoitteista on kuultu laajasti alueellisia sidosryhmiä, kuten liikenteen ja metsä- ja maatalouden viranomaisia ja järjestöjä sekä metsästykseen ja luonnonsuojeluun liittyviä tahoja. Arviot hirvikannan koosta ja rakenteesta tuottaa Luonnonvarakeskus.

Etelä-Savon alueellisen riistaneuvoston muodostavat kuusi alueen riistanhoitoyhdistysten edustajaa sekä Suomen metsäkeskuksen, Etelä-Savon ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton ja MTK Etelä-Savon edustajat.

Hirvi on Etelä-Savon alueen tärkein riistaeläin. Viime metsästyskaudella Etelä-Savossa kaadettiin 2 915 hirveä ja 244 valkohäntäpeuraa.

Lisätietoja:

Tietoa hirvikannasta (luke.fi) 

Hirvitalousalueet (luke.fi)