Siirry sisältöön

Etelä-Kainuuseen poikkeuslupia viiden ilveksen pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt kannanhoidollisia poikkeuslupia viiden ilveksen metsästykseen Kainuuseen poronhoitoalueen ulkopuolelle. Lupa-alueittain määrä jakautuu siten, että Kuhmon, Sotkamon, Paltamon, Kajaanin ja Vuolijoen riistanhoitoyhdistysten alueilla voidaan metsästää yksi ilves kullakin alueella. Puolangan poronhoitoalueen ulkopuoliselle alueelle ei myönnetty poikkeuslupia. Poikkeuslupia haettiin kuudella hakemuksella yhteensä 48 ilveksen pyyntiin.

Kainuussa ilveksen metsästysverotuksen taso on ollut voimakasta jo useiden vuosien ajan. Tavoitteena on ollut vähentää ilveksen metsäpeuroihin kohdistuvaa saalistusta ja suuria ilveksen aiheuttamia vahinkoja porotaloudelle. Näistä syistä johtuen ilveksiä on vähennetty erityisesti metsäpeurojen keskeisimmiltä esiintymisalueilta sekä poronhoitoalueelta ja sen tuntumasta poronhoitoalueen ulkopuolella. Toimella on pyritty siihen, että poronhoitoalueelle ei vaeltaisi niin paljon ilveksiä Etelä-Kainuusta. Voimakkaasta verotuksesta johtuen Kainuun ilveskanta on pienentynyt huomattavasti takavuosista. Viimeisimmän Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Kainuussa elelisi noin 70-90 aikuista ilvestä ennen metsästyskautta, kun esimerkiksi vuonna 2014 arviotiin ilveksiä olevan 155-190.

Metsäpeurojen lentolaskenta viime talvena keskeytyi vaikeiden olosuhteiden takia, joten viime aikaista kuvaa Kainuun metsäpeurakannan kehityksestä ei ole saatavilla. Edeltävien laskentojen mukaan Kainuun metsäpeurakannan väheneminen näyttäisi ainakin pysähtyneen. Poronhoitoalueella ilveksen aiheuttamat vahingot vähenivät viime talvena huomattavasti verrattuna edeltävään talveen. Ilveksen aiheuttamia porovahinkoja tapahtui noin kolmasosa siitä, mitä edeltävänä talvena.

Viimeisimmän Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Kainuun ilveskanta keskittyy poronhoitoalueen ulkopuolelle, joten Suomen riistakeskus ei ole myöntänyt kannanhoidollisia poikkeuslupia Kainuun poronhoitoalueelle. Alueella voidaan tulevana talvena pyytää ilveksiä ns. vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla, mikäli kriteerit niiden myöntämiseen täyttyvät.

Viime talvena kannanhoidollisilla poikkeusluvilla pyydettiin Kainuun poronhoitoalueella 13 ilvestä ja poronhoitoalueen ulkopuolella 28 ilvestä.

 

Lisätietoja

Paasimaa, Marko

  • Riistapäällikkö, Kainuu
  • Suurpetojen poikkeusluvat, lupahallintopäällikkö
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi