Siirry sisältöön

Etelä-Hämeen hirvieläintavoitteet asetettu

Etelä-Hämeen alueellinen riistaneuvosto kuuli viime viikolla alueellisia sidosryhmiään ja päätti hirvieläinkantojen hoitotavoitteista hirvitalousalueilla vuosille 2021–2023 hirven osalta ja valkohäntäpeuran osalta vuodeksi. Tavoitteet edellyttävät hirvikannan pienentämistä hirvitalousalueella EH1 (Helsinki-Tampere moottoritien länsipuolinen alue Etelä-Hämeessä), sama koskee myös valkohäntäpeuraa alueella EH1.

Etelä-Hämeessä alueellinen riistaneuvosto päätti hirvitavoitteista sen toimialueeseen kokonaan kuuluvien hirvitalousalueiden EH1, EH2 ja EH3 osalta. Kaikilla hirvitalousalueilla tavoitellaan hirvitiheyttä 2,5–3,0 hirveä tuhatta maapinta-alan hehtaaria kohti.

Valkohäntäpeuran osalta tavoitetiheydet 19,0–25,0 yksilöä /1000 hehtaaria hirvitalousalueella EH1, EH2:n tavoite on 10,0–14,0 /1000 ha ja EH3:n osalta 7,0–11,0 /1000 ha. Tavoitteenasetanta tarkastellaan uudelleen jo ensi keväänä.

Tuoreen Luonnonvarakeskuksen tuottaman hirvikannan arvion mukaan hirvikannan tiheys viimeisen jahdin jälkeen oli EH1 alueella 3,2 yks. /1000 ha ja EH2 alueella 2,7 sekä EH3 alueella 2,9.

Hirvikannan rakenteen osalta noudatetaan hirvikannan hoitosuunnitelmassa linjattuja tavoitteita ja tavoiteltava naaraiden osuus hirvikannassa on enintään 1,5 yksilöä yhtä urosta kohti. Metsästyksen jälkeen jäävään kantaan on tavoitteena jättää 20–30 prosenttia vasoja.

Hirvieläintavoitteiden asettamisessa on pyritty ottamaan huomioon sekä hirvieläinten aiheuttamat vahingot, että riistataloudelliset hyödyt. Tavoitteista on kuultu alueellisia hirvieläimiin liittyviä sidosryhmiä, kuten liikenteen, metsä- ja maatalouden sekä ympäristöalan viranomaisia ja eri järjestöjä.