Siirry sisältöön

MMM: Esitys riistavahinkolain muuttamisesta eduskunnan käsiteltäväksi

Valtioneuvosto antoi eilen eduskunnalle esityksen riistavahinkolain muuttamisesta. Suurpetojen aiheuttamat porovahingot eriytettäisiin jatkossa viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista niin, että viimeksi mainitut korvattaisiin aina täysimääräisesti. Vain osaa poronomistajista koskenut erityissääntely (ns. Lex Halla) esitetään samalla kumottavaksi. Esityksellä parannettaisiin lisäksi porovahinkojen todennettavuutta.

Esityksen tavoitteena on parantaa vahingonkärsijöiden asemaa. Vuonna 2017 suurpetojen aiheuttamat porovahingot nousivat 11,2 miljoonaan euroon ja kotieläinvahingot 0,6 miljoonaa euroon. Petovahinkojen korvaamiseen ei kuitenkaan ollut riittävästi määrärahoja ja korvauksia jouduttiin leikkaamaan 26 prosentilla myös kotieläinvahingoista.

Suurpetojen aiheuttamat viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingot korvattaisiin jatkossa henkilövahinkojen tapaan aina täysimääräisinä. Myös loukkaantuneiden eläinten hoidosta aiheutuneet eläinlääkintäkustannukset korvattaisiin täysimääräisesti eläimen käypään arvoon asti.

–Susien aiheuttamat koiravahingot tuottavat koirien omistajille erittäin suurta mielipahaa. Korvausten maksaminen täysimääräisinä on näissä tilanteissa oikeus ja kohtuus. Myös esimerkiksi lammas- ja mehiläisvahingot korvattaisiin jatkossa täysimääräisesti, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ns. Lex Halla -korvaus eli riistavahinkolakiin nykyisin sisältyvä säännös poikkeuksellisen suuresta porovahingosta maksettavasta korotetusta korvauksesta koskee 10 paliskuntaa. Jatkossa korvauksia maksettaisiin koko poronhoitoalueella yhdenmukaisesti. Kun korotettua korvausta ei enää maksettaisi vuoden 2018 vahingoista, porovahinkojen korvausmäärä laskisi olennaisesti ja määrärahat riittäisivät todennäköisesti myös porovahinkojen korvaamiseen täysimääräisesti.

–Muutoksen tavoitteena on, että kaikille poronomistajille voidaan maksaa petovahinkokorvaukset tasapuolisesti ja täysimääräisinä, sanoo ministeri Leppä.

Porovahinkojen todennettavuutta parannettaisiin säätämällä velvollisuudesta valokuvata ja merkitä vahinkopaikka maastoon sekä ilmoittaa vahinkopaikan koordinaatit. Valokuva tapahtumapaikasta ja muut tiedot helpottaisivat olennaisesti vahinkopaikan löytämistä mahdollisessa maastotarkastuksessa. Samalla ne parantaisivat myös poromiesten omaa oikeusturvaa, koska raato ja jäljet kuolinsyystä ja vahingonaiheuttajasta häviävät maastossa nopeasti.

Kts. myös tiedote 21.9.2018: MMM:n esitys: Suurpetojen aiheuttamista kotieläinvahingoista täysimääräinen korvaus ja porovahingoista kärsineille tasapuolinen kohtelu

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi, p. 040 733 6229
ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi, p. 050 5162868