Siirry sisältöön

Eräkummit – oppaina suomalaiseen eränkäyntikulttuuriin

Metsästäjäkunta ikääntyy ja lapset ja nuoret ovat edellisiä sukupolvia vieraantuneempia luonnosta, etenkin suurissa kaupungeissa. Metsähallituksen eräpalveluiden ydintehtäviin kuuluu suomalaisen eränkäynnin edistäminen, joten eräperinteen jatkuvuuden varmistamiseksi on käynnistetty nuorisotyöhanke vuoden 2014 loppupuolella.

Reilusti luontoon

Eräkummit-hankkeen tavoitteena on, että lapset ja nuoret rohkaistuvat ja oppivat liikkumaan luonnossa, oppivat kunnioittamaan ja tuntemaan luontoa sekä ymmärtävät kestävän kalastuksen ja metsästyksen periaatteet. Tähän pyritään tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuus tavata kokenut eränkävijä, jonka johdolla tutustutaan aiheeseen toiminnallisten tehtävien avulla ulkona luonnossa. Pyrkimyksena ei varsinaisesti ole siis rekrytoida uusia metsästäjiä tai kalastajia, vaan kertoa suomalaisesta eränkäyntikulttuurista. Hankkeessa on tavoitteena myös tukea jo olemassa olevaa eräkasvatukseen tähtäävää toimintaa, johon pyritään tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden alan tahojen kanssa. Hankkeen aikana suunnitellaan rahoitusmalli, jonka myötä eräkummitoiminta jatkuu myös vuoden 2015 jälkeen.

Eräkummi-hanke perustuu vapaaehtoisten metsästäjien ja kalastajien tekemiin kouluvierailuihin sekä eräkerhojen ja leirien vetämiseen. Hankkeen pilottialueena on Pääkaupunkiseutu. Aluksi pilottialueilla kokeillaan toimintaa ja etsitään hyvä toimintamalleja, jonka jälkeen vuonna 2016 Eräkummiverkostoa laajennetaan myös muualle Suomeen. Tavoitteena on, että eräkummeista muodostuu koko Suomessa tunnettu ”brändi”. Näin ollen opettajat tietävät miten saada vaikkapa biologian tunnille eränkäynnin asiantuntija puhumaan aiheesta; iltapäivätoimintaa järjestävät ja tarvitset tietävät eräkerhojen mahdollisuudesta ja eräkummien järjestämille eräleireille löytävät kaikki aiheesta kiinnostuneet lapset ja nuoret.

Eräkummitoiminnan ensimmäisessä vaiheessa on tuotettu opetusmateriaalia, jonka avulla vapaaehtoiset eräkummit, eli innokkaat metsästyksen harrastajat, kiertävät kouluissa kertomassa suomalaisen eränkäynnin kulttuurihistoriasta sekä omakohtaisiin kokemuksiin perustuen nykyaikaisesta metsästyksestä. Opetusmateriaalissa painotetaan toiminnallisuutta ja tavoitteena on pitää oppitunnit aina ulkona. Teemat ovat monipuolisia ja liittyvät seuraaviin aihealueisiin: riistanhoito, lajintunnistus, riistaeläinten ekologia, kalastus, elinympäristöihin tutustuminen, metsästyksen merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle, luonnossa liikkuminen ja jokamiehenoikeudet. Eräkasvatusta halutaan tarjota ekaluokkalaisista aina lukioikäisiin asti, ja opetuspaketit on räätälöity kullekin ikäryhmälle sopiviksi. Ensimmäiset eräkummit on jo koulutettu ja kouluvierailut alkavat toukokuussa 2015 Helsingin ja Espoon alueen kouluissa. Ensimmäinen eräkummien pitämä eräleiri järjestetään päiväleirinä Sipoonkorven kansallispuistossa elokuussa 2015 ja eräkerhot aloittavat toimintansa pääkaupunkiseudulla lukukauden alussa.

Yhteistyötahot:
Suomenvapaa-ajankalastajien keskusjärjestö, Suomen riistakeskus, Metsästäjäliitto, LuKe

Lue lisää Metsähallituksen sivuilta