Siirry sisältöön

Uutta puhtia riistametsään

Riistametsänhoitajan aamua piristi mukavasti lintujen laulun lisäksi maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön yhteistiedote uusista yhteistoimintaverkostohankkeista METSO-ohjelmassa.

METSO-ohjelmalla pyritään edistämään metsien monimuotoisuutta sekä uhanalaisten lajien selviytymistä erilaisilla keinoilla sekä kampanjoilla. Tänään ohjelmaan lisättiin viisi uutta hanketta. Hankkeet vaihtelivat aina metsän virkistyskäytöstä puhtaasti luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Riistametsänhoitajan kannalta tärkein hanke oli ”Riistametsänhoidon edelläkävijät”-hanke.

Arkiluonnonhoidon hyödyt on huomattu niin metsänkäsittelyssä kuin luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Riistametsänhoito tarjoaa metsätoimijoille uuden näkökulman metsänhoitoon, missä metsäkanalinnut otetaan paremmin huomioon metsästä saatavaa toimeentuloa kuitenkaan unohtamatta. Tätä todistavat eri metsäammattilaiset, jotka ovat olleet edelläkävijöitä ja toteuttaneet käsittelyä jo pitkään.

Uusilla riistapainotteisilla menetelmillä ei vaaranneta nykyistä osaamista tai alan toimintaa, vaan kehitetään perinteikkäitä malleja ja käytäntöjä. Varsinaisten riistametsänhoidon ohjeiden jalkauttaminen tulee viemään aikaa, mutta METSO-ohjelman avulla työ muuttuu helpommaksi.

Riistametsänhoitaja on mielissään tiedotteesta ja toivookin kaikkien hankkeiden olevan menestyksekkäitä.

MMM ja YM tiedote

Koko tiedotteen voit lukea täältä.