Siirry sisältöön

Soita tuunaamaan!

Metsän kasvatuksen ja tuoton kannalta moni suo on kitu- tai joutomaata. Luonnon kannalta se taas on tehollista pinta-alaa. Erilaista kuin metsä, mutta silti tärkeää. Suo ja sen turve luo tärkeän vesivaraston, josta riittää vettä tammukkapuroihin myös loppukesän kuivana kautena. Se suodattaa ja puhdistaa yläpuolisen valuma-alueen kiintoaineita ja ravinteita. Jos siellä on avorimpiä, se tarjoaa elinpaikkoja monille pitkäkoipisille kahlaajille ja lättäräpylöille. Aika usein se tarjoaa elinpaikan riekolle tai ainakin sen reunan vaihettumisvyöhyke tarjoaa hyvän elinympäristön riekon, teeren, metson tai pyyn poikueille.

Monesti on niin, että kannattamaton oja on jo melko pitkälle umpeutunut jo ihan omia aikojaan. Luonto on siis aloittanut ennallistamisen. Ongelma on kuitenkin siinä, että tulva-aikaan vesi juoksee suon ohi pieniäkin ojahahmoja pitkin eikä imeydy turpeeseen. Ojan pohjaosa kasvaa nopeasti umpeen, mutta viimeisten senttien umpeenkasvu on hidasta. Tätä prosessia voi nopeuttaa helposti jo ihan pienellä tuunauksella.

Soita on sangen helppo tuunata. Totta kai kannattaa hyödyntää viereisillä kuvioilla kunnostusojitusta tekevää kaivinkonetta jos sellainen on tarjolla. Parin tulpan tai muutaman keskisaralle vettä ohjaavan viiksiojan teettäminen ei montaa kymppiä maksa. Mutta jos konetta ei ole kulmille tulossa, niin yksittäisiä patoja tai muutaman metrin viiksiä voi värkätä itsekin. Vesitalouden järjestelyn lisäksi riekolle kannattaa tarjota aukeaa alaa. Sitä voi valmistaa puustoa raivaamalla. Työkaluksi käy moottori- tai raivaussaha.

Kelpo pato syntyy parista raivatusta puusta lyhentämällä. Yhden voi laittaa ojaan poikittain ja loput iskeä pystyyn sen yläpuolelle. Loppusilaukseksi voi laittaa turvetta niin, että puut peittyvät. Tällä konstilla veden pinnan saa nousemaan muutamasta sentistä muutamaan kymmeneen senttiin. Juuri sen tarvittavan määrän mitä tarvitaan veden seisahduttamiseksi. Rahkasammal alkaa kasvaa ja hoitaa lopun omatoimisesti.

Ei elinympäristöjen palauttamisen tarvitse aina olla massiivista konetyötä tai kallista. Itse tuunaamalla saa paljon aikaan. Kunhan vain on kiinnostusta ja hoksaa sopivan paikan. Se on huippuhyvää hyötyliikuntaa, ihan niin kuin muutkin metsänhoitotyöt.