Jokainen kolmio on tärkeä!

Metsäkanalinnuilla on takana kolme heikkoa lisääntymiskautta. Huonot lintuvuodet ovat näkyneet myös saaliissa. Viime vuoden metsäkanalintusaalis oli pienin vuosikymmeniin.

Heinä- elokuun vaihteessa tehtävät riistakolmiolaskennat kertovat, miten metsäkanalintujen lisääntyminen on onnistunut tänä kesänä. Tulevan syksyn metsästysajat päätetään laskentojen tulosten perusteella heti laskentakauden päätyttyä. On erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni kolmio lasketaan suositeltuna aikana ja tulokset palautetaan heti laskennan jälkeen.

Riistakolmioiden kesälaskenta-aika on 28.7.–13.8.2017. Metsäkanalintujen metsästysaikoja koskeva asetus lähtee lausunnolle elokuun puolenvälin jälkeen ja lopullinen asetus tulee voimaa juuri ennen metsästysajan alkua.

Riistakolmiot ovat pysyviä laskentareittejä. Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivu on 4 km, ja siten laskentalinjan kokonaispituus on 12 km. Kolmen laskijan ketju kirjaa kaikki 60 metrin kaistalta lähtevät metsäkanalinnut. Yhden kolmion laskettu pinta-ala on 72 hehtaaria. Laskennan suorittavat vapaaehtoiset metsästäjät. Lisää tietoa riistakolmioista.

Kuva: Esa Ervasti/ Vastavalo