Siirry sisältöön

Rakkaudesta riistaan

Tiina Eklund on intohimoinen riistanhoitaja. Metsäänsä Hyvinkäällä hän hoitaa luontoa kunnioittaen.

Riistanhoito ja eläinten tarkkailu on herättänyt metsätalousinsinööri Tiina Eklundissa halun oppia ja ymmärtää luontoa aina vain paremmin. Harrastus herättää jatkuvasti uusia kysymyksiä eikä luonnontarkkailija tule koskaan valmiiksi.

– Yksi on kuitenkin selvää: haluan hoitaa metsää taloudellisesti, mutta eläimet huomioiden – onhan metsä eläinten koti.

 

Kokeilevaa metsänhoitoa

Pieni kävely Tiina Eklundin taimikossa valottaa naisen metsänhoidon filosofiaa. Kaikessa huomioidaan riista ja uusille kokeiluille ollaan avoimia.

Eklundin metsät sijaitsevat hirvien talvilaidun alueella, mutta vahingoilta on vältytty. Ratkaisu löytyy metsänhoidosta; riittävän tiheästä taimikosta, hieman viivästetystä taimikonhoidosta, sekä sekapuustosta.

– Näin saadaan terve metsä ja jonain päivänä karsiintuneita laatutyviä. Rakennetaan laadukasta tulevaisuuden raaka-ainereserviä. Hirvet syövät jätetyt pihlajat vuosittain ja lopulta ne kuihtuvat kasvatettavien puiden alle.

Ennakkoluuloton maanomistaja kannustaa muitakin uuden kokeiluun. Yleensä Suomessa kasvatetaan kolmea puulajia. Etelä-Suomen rehevillä mailla olisi kuitenkin mahdollisuus kasvattaa myös esimerkiksi tammia, hän innostuu ja esittelee istuttamiaan puita.

– Tammet ovat sitkeimpiä puita mitä tiedän. Paras terhona istuttamani 10-vuotias puu on jo nelimetrinen ja kenties tulevaisuuden pk-yrityksen raaka-aine, hän haastaa.

Sinnikäs riistan puolestapuhuja huomauttaa, että puuntuotannosta aiheutuu omistajalle vuosikymmenien ajan vain kuluja, kun taas hyvin hoidettu riista antaa tuottoa joka vuosi.

– Riistassa on pitkälti hyödyntämätön taloudellinen potentiaali. Riistaliha on haluttua ja metsästysturismi lisääntyy.

iso_tammi_pieni

Luonto-osaamisen kysyntä kasvaa

Eklund toimii METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n yhteyspäällikkönä, mutta myös opetus- ja kulttuuriministeriön metsätalouden koulutustoimikunnan puheenjohtajana. Toimikunnan tavoitteena on ennakoida, millaista metsäosaamista tulevaisuudessa tarvitaan.

Eklund uskoo luonto-osaamisen, kuten lajituntemuksen ja ekologisen osaamisen, arvon kasvavan edelleen. Metsäala on aina muuttunut ja kehittynyt. Alan täytyy jatkossakin katsoa tulevaisuuteen, kehittää metsänhoitoa ja huolehtia toiminnan kestävyydestä.

– Mielestäni realistinen tavoite on, että metsäammattilaiset tunnetaan tulevina vuosina parhaina luonnonhoitajina, Eklund sanoo.

Metsänhoidon monipuolistuminen tuo metsäammattilaisten työhön haasteita, mutta:

– Samalla riistan ja muun luonnon huomioon ottaminen luo työhön mielekkyyttä. Ja osaamme entistä paremmin vastata metsänomistajien tarpeisiin, Eklund toteaa.

Tiina Eklund on mukana Riistametsänhoidon edelläkävijät METSO-hankkeessa.

tiina_1pieni